Studiji

Preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji

Saznaj više

Obrazovanje

Stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Saznaj više

Međunarodna Suradnja

Saznaj više

Referada

Studentska referada, obavijesti o upisima

Saznaj više
Obavijest o prijavama na...
Autor: Miroslav Madžarac

Pravo prijave imaju osobe koje su završile stručni studij građevinarstva.

Pristupnici su dužni priložiti:
• zamolbu za upis
• ovjereni studijski program završenog stručnog studija građevinarstva
• prijepis ocjena s navedenim prosjekom ocjena, svjedodžbu, odnosno diplomu o završenom stručnom studiju građevinarstva, a kandidati koji su studirali izvan RH i Potvrdu o priznavanju - nostrifikaciju
• uplatnicu o plaćenim troškovima prijave u iznosu od 400 kn uplaćene na IBAN Građevinskog fakulteta, broj: HR0223600001101219412, svrha: troškovi prijave, primatelj: Građevinski fakultet, Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb.

Prijave se podnose osobno u studentskoj referadi (Kačićeva 26, soba broj 50) do 27. rujna 2017. ili preporučeno poštom.

Upis pristupnika bit će u subotu 30. rujna 2017. godine u 9 sati u studentskoj referadi. Daljnje obavijesti o upisu pristupnika bit će objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta.

Popis obavijesti