Studiji

Preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji

Saznaj više

Obrazovanje

Stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Saznaj više

Međunarodna Suradnja

Saznaj više

Referada

Studentska referada, obavijesti o upisima

Saznaj više
Upute za korištenje softvera Turnitin
Autor: Miroslav Madžarac

Kako bi olakšali rad u softveru Turnitin Srce je pripremilo i kratke upute kako napraviti provjeru rada.
Upute (u prilogu) su izrađenei za nastavnike i za studente, a dostupne su i na našoj stranici: https://www.srce.unizg.hr/spa

Srce brze upute za provjeru Turnitin nastavnici

Srce brze upute za provjeru Turnitin studenti

Popis obavijesti