O djelatniku
Antonino Runci, mag. ing. geol.
Zvanje:asistent
Funkcija:Doktorand DuRSAAM
Lokacija: SD 209
Telefon:01/3780 126
Telefon kućni:126
E-mail: E-mail
Zavod/služba : Zavod za materijale
Godina diplomiranja:2016.
Godina magistriranja:2018.
Na zavodu od:2019.

Životopis

Njegovo istraživanje usmjereno je na proučavanje klorida i korozije čelika u alkalno aktivnim materijalima. Antonino nastavlja svoje obrazovanje na Građevinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nakon završenog magisterija iz područja geologije i tehničke geologije na Sveučilištu u Padovi, Italija (rujan, 2018.), te preddiplomski studij na sveučilištu u Mesini, Italija (srpanj, 2016.). Svoje znanje o cementnim materijalima konstantno nadopunjuje sudjelovajući na raznim seminarima i konferencijama, te posjećujući doktorske škole na temu svog istraživanja.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije
  1. Runci, A. Formulacija veziva za zguru koja nastaje izgaranjem u visokim pećima aktiviranu alkalima: sustavi temeljeni na silikatima i aluminatima. Evaluacija reakcije hidratacije i tehnoloških svojstava, magistarski rad 2018, Università degli studi di Padova, http://tesi.cab.unipd.it/61291/.
  2. Runci, A., Serdar, M., Provis, J. Korozija čelika u alkalno-aktiviranim materijalima uzrokovana kloridima: pregled stanja područja, Zbornik radova: Simpozij doktorskih studija građevinarstva 2019, Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
Profesionalni interesi i članstva

Član RILEM - "International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures"

Izabrani projekti

DuRSAAM project (Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-Activated Materials) http://www.dursaam.ugent.be/

DuRSAAM je međunarodni i multidisciplinarni program financiran od strane MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS. To je inovativna mreža za obuku u sklopu programa EU HORIZON 2020. Projekt je međunarodna mreža koja povezuje 13 doktorata sa 7 različitih europskih sveučilišta, zajedno sa 15 neakademskih partnera.

Misija DuRSAAM usmjerena je na jačanje europskog istraživačkog područja o ekološki učinkovitim građevinskim materijalima i povećanje konkurentnosti europskog građevinskog sektora, primjenom betonske tehnologije koja se temelji na alkalno aktivnim maaterijalima (AAM) za izgradnju održivijeg okoliša.