O djelatniku
Kiran Ram Porikam Poil, mag. ing. aedif.
Zvanje:asistent
Lokacija: SD 216
Telefon:01/3780 125
Telefon kućni:125
E-mail: E-mail
Zavod/služba : Zavod za materijale
Godina diplomiranja:2014.
Godina magistriranja:2017.
Na zavodu od:2019.

Životopis

Kiran Ram Porikam Poil zaposlen je kao asistent na Zavodu za materijale, u sklopu hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa „Advanced low CO2 cementitious material“ - ACT, Hrvatske zaklade za znanost i Švicarske nacionalne zaklade za znanost koji se financira sredstvima dobivenim od švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Završio je diplomski studij na Nacionalnom tehnološkom institute Karnataka u Indiji, smjer Građevinske tehnologije i organizacija građenja. U svom diplomskom radu istraživao je utjecaj različitih veziva na korozijsku otpornost, te na spoj betona i  armature.

Nakon završenog diplomskog studija priključio se istraživačkom timu, kao asistent, na Indijskom tehnološkom institutu Madras, Indija. Tamo je bio uključen u nekoliko projekata na temu građevinskih materijala i korozije čelika prilikom korištenja različitih veziva.

Naziv projekta - napredni nizak CO2 CEMENTNI materijali (ACT)
Naziv vodiča - dr. Marijana Serdar
Naziv suvodiča - prof. Karen Scrivener

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

1. Sharan Kumar Goudar, P P Kiran RAM, A Gokul, B B das, S B Arya BOND snaga i otpornost na koroziju ARMIRANOG betona izloženih SIMULIRANI kiselom i alkalnom morskom okolišu, UCC-2019-244.