Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 1241 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Marija Ćosić Ocjena stabilnosti lijevog nasipa rijeke Save između naselja Hrušćica i Dubrovčak Tomislav Ivšić 29.06.2017.
Ana Gojšić Prikaz i analiza tehnologije proizvodnje armirano betonskih montažnih elemenata Ivica Završki 29.06.2017.
Iva Brkić Utjecaj prihvata uzoraka na rezultate vlačnih ispitivanja staklenih mreža Tatjana Rukavina 29.06.2017.
Bariša Ćavar Koncept upravljanja projektom hotela Jadran u Tučepima Mladen Radujković 29.06.2017.
Mijo Frankić Rekonstrukcija ceste LC 65075, dionica Primošten - Bratski Dolac Ivica Stančerić 29.06.2017.
Ante Gašpar Ekološko projektiranje marina u Hrvatskoj Dalibor Carević 29.06.2017.
Nataša Baltić Izazovi obnove palače Knežev dvor u Dubrovniku Anita Cerić 29.06.2017.
Tena Brajdić Analiza potrošnje energije pojedinih energetskih funkcionalnih cjelina višestambene zgrade Bojan Milovanović 29.06.2017.
Ivan Budimir Ispitivanje svojstava AB konstruktivnih elemenata pomoću metode IMPACT ECHO Ivana Banjad Pečur 29.06.2017.
Tea Cvitanović Idejno rješenje metro sustava prstenastog oblika mreže Zagreb-Zapad Saša Ahac 29.06.2017.
Slavko Ćurić Planiranje evakuacije u visokim zgradama u slučaju požara Marija Jelčić Rukavina 29.06.2017.
Ana Džanko Monitoring mostova Ana Mandić Ivanković 29.06.2017.
Marko Fučkar Vizualni pregled i istražni radovi na armiranobetonskoj konstrukciji Doma invalidnih osoba Ivana Banjad Pečur 29.06.2017.
Kristina Gabrić Projekt konstrukcije nebodera sustava posmičnih zidova u Koprivnici Goran Puž 29.06.2017.
Mia Babić Ocjena nosivosti kolnika na dionici Zaprešić - Jankomir Tatjana Rukavina 29.06.2017.
Ladislav Bago Projekt konstrukcije stambene zgrade sustava posmičnih zidova u Zagrebu Goran Puž 29.06.2017.
Drago Barać Idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Sinj kapaciteta 26000 ES Dražen Vouk 29.06.2017.
Frane Batur Determinističko i probabilističko planiranje izgradnje IKEA Outlet Centra Ivana Burcar Dunović 29.06.2017.
Mateja Hlebec Geotehnički projekt tunela Sveti Ilija Mario Bačić 29.06.2017.
Matea Gudelj Analiza polja strujanja oko mosta na hidrauličkom modelu potoka Bliznec Damir Bekić 29.06.2017.