Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 1202 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Filip Košćak Analiza i dimenzioniranje inustrijske hale s kranom Darko Dujmović 23.02.2017.
Dajana Zarić Utjecaj svojstava pukotina na fazu inicijacije korozije ab konstrukcija Ana Mandić Ivanković 23.02.2017.
Marina Gabelica Ocjenjivanje rasponskog sklopa starog mosta sastavljenog od predgotovljenih prednapetih nosača na prometno djelovanje Ana Mandić Ivanković 23.02.2017.
Marin Jemo Projekt sportske dvorane velikog raspona sustava lameliranih lukova u dva smjera Vlatka Rajčić 23.02.2017.
Anto Pavić Analiza i dimenzioniranje čelične konstrukcije krovišta stadiona Darko Dujmović 23.02.2017.
Hrvoje Vukoja Nelinearna seizmička analiza višekatne čelične konstrukcije Darko Dujmović 23.02.2017.
Vjera Pranjić Idejni projekt unaprjeđivanja vodoopskrbnog sustava Gospić-Perušić Dražen Vouk 23.02.2017.
Hrvoje Čagalj Rješenje i proračun konstrukcijskog sustava sa posmičnim zidovima hotelske zgrade u Makarskoj Anđelko Vlašić 23.02.2017.
Tamara Horvat Procjena potresne otpornosti starije višeetažne zidane zgrade Damir Lazarević 23.02.2017.
Tomislav Huzjak Proračun visoke zgrade promjenjivog tlocrta i miješanog zidnog i okvirnog konstrukcijskog sustava u Zagrebu Anđelko Vlašić 23.02.2017.
Jure Lasić Proračun visoke zgrade ovalnog tlocrta sa armirano-betonskom jezgrom i posmičnim zidovima u Splitu Anđelko Vlašić 23.02.2017.
Ivana Milić Seizmički proračun mosta Pelješac-primjena metode postupnog guranja u oblikovanju donjeg ustroja Jelena Bleiziffer 23.02.2017.
Marko Slavica Statički proračun i dimenzioniranje kružne predgotovljene izložbene betonske hale Darko Meštrović 23.02.2017.
Frano Vidić Proračun armiranobetonskog silosa Tomislav Kišiček 23.02.2017.
Luka Virovkić Problemi prilikom gradnje u praporu ili lesu u Slavoniji Mladen Garašić 23.02.2017.
Filip Kalinić Korištenje energije mora u svrhu stvaranja električne energije Dalibor Carević 23.02.2017.
Denis Višnjić Analiza povećanja učinkovitosti sustava navodnjavanja Poljoprivrednog instituta Osijek u kontekstu korištenja voda Duška Kunštek 23.02.2017.
Leopold Brčina Poračun armiranobetonske poslovne zgrade Tomislav Kišiček 23.02.2017.
Martina Milat Prijedlog obnove povijesne jezgre grada Trogira Anita/Maja-Marija Cerić/Nahod 23.02.2017.
Monika Jezidžić Modeliranje evakuacije kao koristan alat za planiranje eikasne zaštite od požara u građevini: primjer plesne dvorane Ivana Banjad Pečur 23.02.2017.