Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 40 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Mario Nejašmić Varijantna rješenja pri konstruiranju trozglobnog okvira od LLD Vlatka Rajčić 20.02.2020.
Armando Kanižaj Projekt sportske hale od lučnih i okvirnih ljepljenih lameliranih nosača postavljenih u dva smjera Vlatka Rajčić 19.09.2019.
Martin Papac Projekt sportske hale za zimske sportove od lučnih okvirnih lijepljenih lameliranih nosača postavljenih u dva smjera Vlatka Rajčić 19.09.2019.
Filip Knežević Projekt osnovne škole sa sportskom dvoranom koristeći se LLD I CLT elementima Vlatka Rajčić 21.02.2019.
Miroslav Kačavenda Projekt drvene konstrukcije crkve korištenjem LLD-a Vlatka Rajčić 22.11.2018.
Kristina Štriga Projekt drvene konstrukcije crkve Vlatka Rajčić 20.09.2018.
Natali Kolega Projekt drvene konstrukcije sportske dvorane izvedene s LLD-om i CLT-om Vlatka Rajčić 20.09.2018.
Ivan Borovec Projekt drvene konstrukcije sportske dvorane Vlatka Rajčić 05.07.2018.
Irena Posavi Projekt konstrukcije poslovne zgrade P+5 korištenjem križnolijepljenog lameliranog drva (CLT) Vlatka Rajčić 22.02.2018.
Ivica Krnić Velikorasponska konstrukcija izložbenog paviljona Vlatka Rajčić 22.02.2018.
Vedran Nejašmić Projekt konstrukcije sportske dvorane statičkog sustava asimetričnog trozglobnog rešetkastog okvira Vlatka Rajčić 22.02.2018.
Antonela Čolić Nadogradnja i renovacija osnovne škole u Grazu novim prirodnim konstrukcijskim i izolacijskim materijalima Vlatka Rajčić 21.09.2017.
Andrija Stipić Projekt nadogradnje postojeće škole i nova konstrukcija školskog restorana Vlatka Rajčić 29.06.2017.
Marin Jemo Projekt sportske dvorane velikog raspona sustava lameliranih lukova u dva smjera Vlatka Rajčić 23.02.2017.
Anamarija Perić Projekt visoke zgrade izvedene od CLT-a Vlatka Rajčić 22.09.2016.
Ivan Dvoraček Krovna konstrukcija sakralnog objekta Vlatka Rajčić 30.06.2016.
Martin Gačić Drvena konstrukcija sportske arene Vlatka Rajčić 11.02.2016.
Pavao Lukačić Drvena konstrukcija sportske dvorane velikog raspona Vlatka Rajčić 03.12.2015.
Šime Serdarević Veza uljepljenim čeličnim šipkama u kutu panela od drvenog okvira s ispunom od nosivog stakla Vlatka Rajčić 02.07.2015.
Nikola Perković Drvena konstrukcija sportske dvorane Vlatka Rajčić 02.07.2015.