Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 22 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Antonija Kolić Eksperimentalna i numerička analiza nadvožnjaka Domagoj Damjanović 25.09.2014.
Tamara Lovaković Ispitivanje i numerička analiza rešetkastog nosača Domagoj Damjanović 25.09.2014.
Josip Raos Statička i dinamička analiza vijadukta Veliki Prolog Domagoj Damjanović 25.09.2014.
Martina Vukelja Statičko i dinamičko ispitivanje vijadukta Omiš 1 Domagoj Damjanović 19.02.2015.
Ante Petrović Eksperimentalna i numerička analiza sila u kablovima ovješene krovne konstrukcije Domagoj Damjanović 02.07.2015.
Josip Vučenović Eksperimentalna analiza proboja AB ploča Domagoj Damjanović 02.07.2015.
Katarina Grgić Statičko i dinamičko ispitivanje spregnutog mosta Domagoj Damjanović 24.09.2015.
Katarina Holek Statičko i dinamičko ispitivanje željezničkog mosta Domagoj Damjanović 24.09.2015.
Andrea Klarendić Istražni radovi i analiza nosivosti mosta preko Slunjčice u Rastokama Domagoj Damjanović 26.09.2013.
Zrinka Brkić Eksperimentalna i numerička analiza staklenog grednog nosača Domagoj Damjanović 24.10.2013.
Maja Mrša Eksperimentalna i numerička analiza željezničkog mosta Domagoj Damjanović 20.02.2014.
Ivo Džeba Statička i dinamička eksperimentalna analiza mosta Domagoj Damjanović 27.09.2012.
Antonio Lončarica Statička i dinamička analiza AB dijela konstrukcije mosta Drava Domagoj Damjanović 30.06.2016.
Amalija Maruna Istražni radovi i analiza potresne oštetljivosti Domagoj Damjanović 22.09.2016.
Jozo Lončar Statička i dinamička analiza prilaznog vijadukta novog terminala zračne luke u Zagrebu Domagoj Damjanović 23.02.2017.
Tea Galović-Čubrić Eksperimentalna i numerička analiza mosta Domagoj Damjanović 21.09.2017.
Antonio Markelić Posmična krutost zidova od križno lameliranog drva Domagoj Damjanović 21.09.2017.
Sanjin Gumbarević Istražni radovi i analiza nosivosti paviljona 28 Zagrebačkog velesajma Domagoj Damjanović 05.07.2018.
Danijel Harasti Eksperimentalna i numerička analiza aluminijskog nosača s čeličnom ispunom Domagoj Damjanović 20.09.2018.
Entoni Sošić Probno opterećenje željezničkog mosta Kloštar Domagoj Damjanović 20.09.2018.