Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 3 rezultata

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Marsel Friedl Analiza parametara za optimalan odabir tipa i strukture mosta Jure Radić 21.12.2011.
Ante Runjić Optimalizacija oblika i dimenzija betonskih lukova u mostovima Jure Radić 21.12.2011.
Neven Crnobrnja Protupotresno projektiranje mostova Jure Radić 26.05.2011.