Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 560 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Davor Banić Prionljivost između betona i armature u betonskim konstrukcijama oštećenih korozijom armature - - 06.03.2007.
Alex Kindij Mostovi bez reški i ležaja - - 26.04.2007.
Marko Hranilović Analiza oštećenja i postupci sanacija armiranobetonskih mostova u korskom okolišu - - 02.05.2007.
Leonard Sekovanić Zaštita voda od deponijskih eluata višeslojnim fleksibilnim bentonitno-zelonitnim barijerama - - 15.10.2007.
Alan Brunčić Osiguranje stijenskih pokosa flišnih naslaga u riječkom području - - 29.02.2008.
Anđelko Vlašić Kolničke ploče u mostovima - - 22.04.2008.
Ana Krečak Analiza utjecaja vjetra na mostove - - 28.06.2007.
Mario Ille Modeliranje trajnosti konstrukcija izloženih smrzavanju na osnovi kritičnog stupnja zasićenja - - 11.10.2007.
Asaf Cvijetić Postupak praćenja stanja vododrživosti područja akumulacije Đale - - 10.06.2008.
Gorana Ćosić-Flajsig Indikatori optimalnog monitoringa kakvoće vode - - 09.03.2007.
Elvis Kešetović Optimalizacija sustava odvodnje i navodnjavanja na dijelu melioracijskog područja Vinodolske doline - - 10.03.2009.
Hrvoje Ban Prionljivost između betona i sanacijskih mortova pri promjenama temperature - - 16.07.2008.
Ivica Mustač Analiza protočnih krivulja rijeke Mure - - 24.04.2009.
Nataša Turina Organizacijski modeli povezivanja faza i sudionika u građevinskim projektima - - 06.05.2008.
Krešimir Bolanča Nosivost pilota ugrađenih vibriranjem u delti rijeke Neretve - - 16.07.2009.
Matej Zupčić Usporedna analiza novih i oštećenih mostova - - 20.12.2007.
Dragan Kovač Beton od recikliranog agregata - - 04.06.2008.
Miroslav Šimun Kriteriji ravnosti vozne površine asfaltnih kolnika - - 13.11.2008.
Diana Piškorić Primjena postupaka višekriterijske analize pri izboru postupaka obnavljanja kanalizacijskih cjevovoda - - 09.01.2007.
Ingrid Tomac Deformacija tla poboljšanog mrežom stupnjaka - - 06.03.2007.