Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 4 rezultata

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Hrvoje Dragovan Primjena neuralnih mreža u sutavu gospodarenja kolnicima Tatjana Rukavina 20.12.2011.
Maja Halle Utjecaj temperature na krutost asfaltnih mješavina Tatjana Rukavina 06.10.2011.
Slaviša Rajič Nosivi slojevi kolničke konstrukcije od recekliranih materijala stabilizirani cementom Tatjana Rukavina 16.11.2011.
Tomislav Vučak Kompleksna stabilizacija koherentnog tla Tatjana Rukavina 23.12.2011.