Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 40 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Marko Dodig Primjena Bernoullijeve jednadžbe Goran Gjetvaj 24.09.2019.
Vjekoslav Novković Učinkovitost asimetričnih vjetrobrana Goran Gjetvaj 24.09.2019.
Iva Dutković Test integralnog probnog crpljenja Goran Gjetvaj 24.09.2019.
Ivan Crnčec Vjetroelektrane Goran Gjetvaj 25.09.2018.
Juraj Šćepanović Hidraulička analiza sustava za vodoopskrbu Goran Gjetvaj 25.09.2018.
Dominik Kečkeš Pronos tvari tokom podzemnih voda Goran Gjetvaj 25.09.2018.
Josipa Brzić Primjena zakona održanja količine gibanja u rekreativne svrhe Goran Gjetvaj 25.09.2018.
Lovre Dijan Procjeđivanje ispod zagata Goran Gjetvaj 25.09.2018.
Kristian Ilić Analiza preljevanja preko preljeva Goran Gjetvaj 10.07.2018.
Jeronim Hrkać Riblje staze Goran Gjetvaj 26.09.2017.
Bernard Pauzar Nanos u vodotocima Goran Gjetvaj 26.09.2017.
Ante Kovačević Aerodinamičke sile na jedrilicu Goran Gjetvaj 26.09.2017.
Ivona Kovačić Razvoj graničnog sloja-smanjenje trenja Goran Gjetvaj 12.09.2017.
Dora Šelaj Hidraulička analiza podsljemenskih retencija Goran Gjetvaj 12.09.2017.
Alen Hećimović Hidraulička analiza podmorskog ispusta Goran Gjetvaj 12.09.2017.
Hrvoje Dugandžić Metode određivanja koeficijenta vodopropusnosti Goran Gjetvaj 27.09.2016.
Josip Husajina Idejno rješenje brane Goran Gjetvaj 27.09.2016.
Silvija Klapčić Riblje staze Goran Gjetvaj 27.09.2016.
Nina Marijan Stabilnost plivajućih tijela Goran Gjetvaj 27.09.2016.
Bono Galić Tlak vodenih para Goran Gjetvaj 13.09.2016.