Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 27 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Vice Perkušić CFST lučni mostovi Jure Radić 27.09.2011.
Mihovil Smiljanić Donji ustroj mostova Jure Radić 28.09.2010.
Slaven Krivka Elastomerni ležajevi na mostovima Jure Radić 04.10.2010.
Sanja Pavlić Idejni projekt armirano betonskog razupornog cestovnog mosta Jure Radić 23.09.2014.
Robert Šarić Idejni projekt armirano betonskog željezničkog mosta Jure Radić 24.09.2013.
Ivan Krklec Izvedba mostova uzdužnim potiskivanjem Jure Radić 04.10.2010.
Violeta Peran Konzolna gradnja mostova Jure Radić 15.10.2008.
Ante Radak Lučni nadvožnjak autoceste Jure Radić 28.09.2010.
Katina Miović Masivni lučni mostovi Jure Radić 15.09.2009.
Fran Ivezić Montažna gradnja masivnih sandučastih mostova Jure Radić 02.10.2012.
Nikola Pekas Mostovi od predgotovljenih elemenata Jure Radić 03.10.2011.
Petar Bitanga Most preko rijeke dubrovačke Jure Radić 29.09.2009.
Nikola Andraši Oblikovanje grednih mostova Jure Radić 04.10.2010.
Damir Glavaš Okvirni armiranobetonski mostovi Jure Radić 03.10.2011.
Bojan Ivanišević Ovješeni mostovi Jure Radić 15.09.2009.
Ivan Dolovčak Ovješeni mostovi Jure Radić 15.10.2008.
Nevena Kordun Pokretni mostovi Jure Radić 03.10.2011.
Benjamin Medenčević Razupore Jure Radić 25.09.2008.
Josip Raos Rešetkasti cestovni mostovi Jure Radić 27.09.2011.
Ivan Pernar Rušenja mostova u fazi gradnje Jure Radić 02.10.2012.