Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 32 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Anto Andrić Koso savijanje ravnih štapova Diana Šimić 14.07.2009.
Martin Arežina Savijanje kompozitnih nosača Diana Šimić 25.09.2008.
Mario Bačić Torzija ravnih štapova Diana Šimić 12.09.2008.
Maja Baniček Koso savijanje ravnih štapova Diana Šimić 15.10.2008.
Zvonimir Barać Postupci određivanja progiba i kuta zaokreta nosača opterećenog na savijanje Diana Šimić 27.09.2011.
Marko Barišić Dinamička naprezanja u štapovima Diana Šimić 04.10.2010.
Filip Barišić Dimenzioniranje čelične podrožnice Z-presjeka izložene poprečnom opterećenju koje djeluje u vertikalnoj ravnini koja prolazi težištem presjeka Diana Šimić 25.09.2012.
Luka Bezinović Naprezanja i deformacije kompozitnih štapova izloženih vanjskom tlaku i promjeni temperature Diana Šimić 02.10.2012.
Martina Carić Naprezanja i deformacije kompozitnog nosača pod djelovanjem poprečnog opterećenja Diana Šimić 25.09.2012.
Lea Crnek Naprezanja i deformacije posuda tankih stijenki Diana Šimić 13.09.2011.
Ivan Čamber Grafoanalitički postupak određivanja progiba i kuta zaokreta nosača Diana Šimić 28.09.2010.
Mateja Čupić Maksimalna naprezanja u nosaču pri kosom savijanju Diana Šimić 14.09.2010.
Goran Diklić Dimenzioniranje nosača tribine prema uvjetima čvrstoće Diana Šimić 04.10.2010.
Ivana Domović Potencijalna energija deformacija obostrano upetog nosača istodobno opterećenog momentom torzije, aksijalnom silom i promjenom temperature Diana Šimić 27.09.2011.
Valentina Filipović Torzija ravnih štapova različitih poprečnih presjeka Diana Šimić 29.06.2010.
Jasna Grbas Stanje naprezanja i proračun progiba kompozitnog nosača Diana Šimić 28.09.2010.
Tea Horvat Proračun sastavljenih limenih nosača izloženih savijanju Diana Šimić 25.09.2012.
Branimir Kirin Potencijalna energija ravnih štapova opterećenih na torziju Diana Šimić 25.09.2012.
Karlo Klepić Potencijalna energija deformacija Diana Šimić 14.07.2009.
Antonija Kolić Aksijalno udarno opterećenje štapa promjenljivog poprečnog presjeka Diana Šimić 25.09.2012.