Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 6 rezultata

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Juro Adžaga Proračun glavnih naprezanja u nosaču pri savijanju Diana Šimić Penava 24.09.2019.
Anđela Babaja Proračun posmičnih naprezanja obostrano upete grede opterećene momentom torzije Diana Šimić Penava 24.09.2019.
Jelena Bunčuga Određivanje maksimalnih naprezanja u kompozitnom nosaču Diana Šimić Penava 24.09.2019.
Ana Čirjak Proračun naprezanja u gredi kod kosog savijanja Diana Šimić Penava 24.09.2019.
Anita Mioč Proračun posmičnih naprezanja u nosaču pri torziji Diana Šimić Penava 25.09.2018.
Lucija Ricov Utjecaj temperature na stanje naprezanja u tankostijenim posudama Diana Šimić Penava 25.09.2018.