Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 26 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Antonijo Vulić Razvoj graničnog sloja na ravnoj ploči Vladimir Andročec 04.10.2010.
Antun Briški Sniženje razina podzemnih voda u građevinskoj jami Vladimir Andročec 06.07.2010.
Bojan Adamović Jednoliko tečenje u otvorenim vodotocima male hrapavosti Vladimir Andročec 03.10.2011.
Branimir Brizar Vodozahvati i njihova upotreba Vladimir Andročec 17.09.2013.
Daša Sinanović Hidraulika kanalske mreže Vladimir Andročec 29.09.2009.
Davor Horaček Numerička analiza nejednolikog strujanja u otvorenom koritu Vladimir Andročec 04.10.2010.
Duje Zdrilić Optimizacija crpljenja iz građevinske jame Vladimir Andročec 24.09.2013.
Dušan Nestorović Modeliranje u hidrotehnici - složene građevine Vladimir Andročec 24.09.2013.
Goran Begonja Fizikalni model stacionarnog tečenja u cjevovodu pod tlakom Vladimir Andročec 27.09.2011.
Hrvoje Nikić Hidrauličke karakteristike vodnog skoka Vladimir Andročec 04.10.2010.
Iva Pervan Disipacija energije u vodnom skoku Vladimir Andročec 02.10.2012.
Ivan Škaro Utjecaj površinske napetosti na prelijevanje Vladimir Andročec 27.09.2011.
Ivan Panjkret Nejednoliko strujanje u blago nagnutom koritu Vladimir Andročec 24.09.2013.
Jelena Špika Proračun jednolikog toka u prizmatičnom koritu glavnog i inundacijskog toka Vladimir Andročec 13.09.2011.
Josip Šešok Eksperimentalno određivanje karakteristika vodnog skoka Vladimir Andročec 18.02.2014.
Krunoslav Kuzmić Hidraulika građevne jame Vladimir Andročec 05.10.2009.
Luka Morić Matematički i fizikalni modeli u hidrotehnici Vladimir Andročec 24.09.2013.
Luka Mijolović Preljevi Vladimir Andročec 09.07.2013.
Mariela Sjekavica Koeficijenti hrapavosti za vegetativne površine plavljenja Vladimir Andročec 13.09.2011.
Matija Tomić Određivanje koeficijenta prelijevanja upotrebom potencijalne teorije Vladimir Andročec 04.10.2010.