Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 32 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Anto Andrić Koso savijanje ravnih štapova Diana Šimić 14.07.2009.
Antonija Novak Proračun naprezanja u nosaču opterećenog na savijanje Diana Šimić 25.09.2012.
Antonija Kolić Aksijalno udarno opterećenje štapa promjenljivog poprečnog presjeka Diana Šimić 25.09.2012.
Bernard Musulin Dimenzioniranje ravnih štapova izloženih savijanju iz uvjeta čvrstoće i krutosti Diana Šimić 02.10.2012.
Branimir Kirin Potencijalna energija ravnih štapova opterećenih na torziju Diana Šimić 25.09.2012.
Filip Barišić Dimenzioniranje čelične podrožnice Z-presjeka izložene poprečnom opterećenju koje djeluje u vertikalnoj ravnini koja prolazi težištem presjeka Diana Šimić 25.09.2012.
Goran Diklić Dimenzioniranje nosača tribine prema uvjetima čvrstoće Diana Šimić 04.10.2010.
Ivan Krofak Savijanje ravnih štapova Diana Šimić 14.07.2009.
Ivan Čamber Grafoanalitički postupak određivanja progiba i kuta zaokreta nosača Diana Šimić 28.09.2010.
Ivana Domović Potencijalna energija deformacija obostrano upetog nosača istodobno opterećenog momentom torzije, aksijalnom silom i promjenom temperature Diana Šimić 27.09.2011.
Ivana Srednoselec Proračun naprezanja nosača Z-profila prema teoriji tankostijenih nosača otvorenog poprečnog presjeka Diana Šimić 25.09.2012.
Jan Sviben Postupci određivanja deformacija pri savijanju ravnog štapa Diana Šimić 25.09.2012.
Jasna Grbas Stanje naprezanja i proračun progiba kompozitnog nosača Diana Šimić 28.09.2010.
Karlo Klepić Potencijalna energija deformacija Diana Šimić 14.07.2009.
Lea Crnek Naprezanja i deformacije posuda tankih stijenki Diana Šimić 13.09.2011.
Luka Bezinović Naprezanja i deformacije kompozitnih štapova izloženih vanjskom tlaku i promjeni temperature Diana Šimić 02.10.2012.
Maja Baniček Koso savijanje ravnih štapova Diana Šimić 15.10.2008.
Marijana Pakrac Savijanje kompozitnih nosača Diana Šimić 14.09.2010.
Marin Vasilj Torzija ravnih štapova Diana Šimić 15.09.2009.
Marin Rajić Glavna naprezanja pri savijanju nosača Diana Šimić 15.09.2009.