Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 3 rezultata

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Ivica Labaš Analiza vatrogasnih pristupa u gradu Varaždinu te njihov utjecaj na požare u građevinama Mladen Jošić 26.03.2015.
Berislav Halgaš Vatrootporna vrata kao element požarnog sektora Mladen Jošić 02.09.2013.
Igor Špoljarić Mjere zaštite od požara kod linija za sušenje, preradu i skladištenje žitarica Mladen Jošić 29.09.2015.