Lokacija održavanja tečaja

 

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveti Duh 129

 

Mapa do lokacije

Glavni ulaz sa Sv. Duha

Nakon glavnog ulaza hodnik lijevo, dvorana u dnu hodnika

Ulaz na parkiralište iz ulice Sv. Duh

Parkiralište - ulaz

Prilazna cesta

Sporedni ulaz

Predavaonica 1

Mala predavaonica