Izbornik predmeta
BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1
Šifra: 146797
ECTS: 6.5
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Kišiček
Izvođači: Jure Barbalić , mag. ing. aedif. - Konstrukcijske vježbe
Martina Carić - Konstrukcijske vježbe
Tvrtko Renić , mag. ing. aedif. - Konstrukcijske vježbe
doc. dr. sc. Mislav Stepinac - Konstrukcijske vježbe

Jure Barbalić , mag. ing. aedif. - Auditorne vježbe
Martina Carić - Auditorne vježbe
Tvrtko Renić , mag. ing. aedif. - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Mislav Stepinac - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 15
Konstrukcijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Općenito o betonskim i zidanim konstrukcijama - značenje i uporaba, povijest i razvoj, prednosti i mane. BETONSKE KONSTRUKCIJE: Propisi (Tehnički Propis za Betonske Konstrukcije TPBK iz 2009.g prema normama niza EN 1992). Literatura. Fizikalno-mehanička svojstva betona, čvrstoće i vrste betona. Fizikalno-mehanička svojstva čelika za armiranje, čvrstoće i vrste armature.
2. Oblikovanje armature. Razmaci šipki. Tablice armature. Prionljivost betona i armature, sidrenje i nastavljanje armature. Uloga betona i armature te njihovo zajedničko sudjelovanje u nosivosti. Zaštitni slojevi. Dodatna pravila za rebraste šipke nazivnoga promjera većeg od 32 mm. Osnovne postavke dimenzioniranja armiranobetonskih konstrukcija prema graničnom stanju nosivosti. Globalni i parcijalni koeficijenti sigurnosti. Proračunski rasponi.
3. Djelovanja na konstrukciju. Dimenzioniranje armiranobetonskih konstrukcija prema graničnom stanju nosivosti, dimenzioniranje pravokutnog poprečnog presjeka na savijanje. Minimalna armatura. Smanjenje momenata savijanja na ležaju. Ploče koje nose u jednom smjeru, omnia ploče, rebričasti stropovi, Tzv. Fert-stropovi. Prikaz prijašnjih kolokvija.
4. Stubišta. Ploče koje nose u 2 međusobno okomita smjera (križnoarmirane ploče). Minimalna i maksimalna armatura. Proračun i plan armature. Ukratko o ravnim pločama. Primjeri proračuna.
5. Proračun greda oblika T-presjeka prema EN u polju i na ležaju. Sudjelujuća širina greda u polju i na ležaju. Limitirajući (granični ili plafonirani) moment savijanja za jednostruko armiran presjek. Grede armirane u vlačnom i u tlačnom području (tzv. dvostruko armiranje). Minimalna i maksimalna armatura greda T-presjeka u polju i na ležaju.
6. Dimenzioniranje armiranobetonskih elemenata na djelovanje poprečnih sila. Proračun poprečne armature greda po EN.
7. Principi i metode proračuna centrično i ekscentrično opterećenih armiranobetonskih konstruktivnih elemenata (stupovi i zidovi). Proračun armature kratkih stupova pomoću metode Ehlersa i pomoću interakcijskih dijagrama. Armiranobetonski temelji.
8. ZIDANE KONSTRUKCIJE: Povijest. Zidane konstrukcije kao energijski štedljive zgrade. Oznake u zidanim konstrukcijama prema normama niza EN 1996. Temeljni zahtjevi. Granična stanja. Svojstva materijala zidanih konstrukcija. Zidni elementi. Mort. Betonska ispuna.
9. PRVI KOLOKVIJ - Proračun i plan armature jedne kontinuirane armiranobetonske ploče nosive u jednom smjeru ili fert-stropa.
10. Mehanička i deformacijska svojstva materijala zidanih konstrukcija. Karakteristične čvrstoće ziđa s mortom u horizontalnim i vertikalnim sljubnicama, bez zapunjenja vertikalnih sljubnica, s trakovima morta. Tlačna, vlačna i posmična čvrstoća ziđa. Karakteristične i proračunske vrijednosti.
11. Nearmirano ziđe. Ponašanje konstrukcije i stabilnost. Koncentrirano opterećenje na ziđu prema normi niza EN 1996-1-1. Omeđeno ziđe. Bočno opterećenje zidova.
12. Armirano ziđe. Ponašanje konstrukcije i stabilnost. Primjer proračuna nosivosti nearmiranog ziđa.
13. DRUGI KOLOKVIJ - Proračun nosivosti nearmiranog zida na vertikalnu tlačnu silu prema normi niza EN 1996-1-1.
14. Armirano ziđe i armirani zidni stropovi. Okviri ispunjeni ziđem.
15. Rekapitulacija gradiva.

Vježbe:
1. Auditorne - Izrada proračuna nosivosti i stabilnosti AB zgrade - Uvod i plan pozicija objekta
2. Auditorne i projektantske - Ploča poz. 100 - 2h, Radne vježbe - 1h
3. Projektantske - Radne vježbe - 3h
4. Auditorne i projektantske - Plan armature poz 100 - 2h, Radne vježbe 1h
5. Auditorne i projektantske - Greda - uzdužna armatura - 1h, Radne vježbe - 2h
6. Auditorne i projektantske - Greda - poprečna armatura - 1h, Radne vježbe - 2h
7. Projektantske - Radne vježbe - 3h
8. Auditorne i projektantske - Greda - plan armature - 2h, Radne vježbe - 1h
9. Projektantske - Radne vježbe - 3h
10. Auditorne i projektantske - Okvir - statika - 2h, Radne vježbe - 1h
11. Projektantske - Radne vježbe - 3h
12. Auditorne i projektantske - Stupovi okvira - 2h, Radne vježbe - 1h
13. Projektantske - Radne vježbe - 3h
14. Projektantske - Radne vježbe - 3h
15. Projektantske - Radne vježbe - 3h
Literatura:
 1. Sorić, Z., Kišiček, T.: BETONSKE KONSTRUKCIJE 1, Sveučilišni udžbenik, Građevinski fakultet, Zagreb, 2014.
 2. Sorić, Z.: ZIDANE KONSTRUKCIJE, Sveučilišni udžbenik, vlastita naklada, Zagreb, 2016.
Preporučena literatura:
 1. Sorić, Z., Pičulin, S., Zamolo, M., Kišiček, T.,(Jure Radić i suradnici.): Osnove proračuna, V poglavlje u knjizi BETONSKE KONSTRUKCIJE, PRIRUČNIK. Sveučilišni udžbenik,Zagreb, 2006. g. ISBN 953-169-126-6, Str. 399-663, Urednik: Čandrlić, V.
 2. Sorić, Z., Kišiček, T., Galić J.,(Jure Radić i suradnici.): poglavlje u knjizi BETONSKE KONSTRUKCIJE, RIJEŠENI PRIMJERI, III. Konstrukcijski elementi, str. 139-390, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. 2006. g. Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet, SECON HDGK, ANDRIS. Urednik: Čandrlić, V.
 3. Tomičić, I.: Betonske konstrukcije, Društvo Hrvatskih građevinskih konstruktora, Zagreb, 1996.
 4. Tomičić, I.: Priručnik za proračun armiranobetonskih konstrukcija, Društvo Hrvatskih građevinskih konstruktora, Zagreb, 1996.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : FIZIKA
Položen : MATEMATIKA 2
Položen : POZNAVANJE MATERIJALA
Položen : UVOD U KONSTRUKTORSKO INŽENJERSTVO
Položen : VISOKOGRADNJE
Odslušan : GRAĐEVNA STATIKA 1
Odslušan : OTPORNOST MATERIJALA 2

Polaganje predmeta :
Položen : MEHANIKA 2
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Građevinarstvo
Termini konzultacija:
 • Jure Barbalić mag. ing. aedif.:

  DRVENE KONSTRUKCIJE 1   ponedjeljak 09:00-11:00   D312

  DRVENE KONSTRUKCIJE 2   ponedjeljak 08:00-10:00   D312

  BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1   ponedjeljak 08:00-10:00   D312

  Lokacija: D312
 • Tvrtko Renić mag. ing. aedif.:

  BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1                    petak      13:00-15:00

  BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2                    četvrtak   10:00-12:00

  BETONSKE KONSTRUKCIJE 3                                  četvrtak    9:00-17:00

  Lokacija: D210
 • doc. dr. sc. Mislav Stepinac :

  Četvrtak 14:00 - 15:00

   

   

  Lokacija: D212
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja