Izbornik predmeta
PROJEKTIRANJE U HIDROTEHNICI
Šifra: 104070
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Kuspilić
prof. dr. sc. Živko Vuković
izv. prof. dr. sc. Eva Ocvirk
izv. prof. dr. sc. Dalibor Carević
Izvođači: doc. dr. sc. Gordon Gilja - Projektantske vježbe
doc. dr. sc. Ivan Halkijević - Projektantske vježbe
Marin Kuspilić , mag. ing. aedif. - Projektantske vježbe
doc. dr. sc. Dražen Vouk - Projektantske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Projektantske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Vježbe (projektantske):
1. Izrađuje se Idejni projekt jednostavnije vodne građevine, ili dijela vodne građevine, etapnim postupkom:
Razrada i prikaz podloga, od: prostornoplanskih, geodetskih, geotehničkih, hidroloških, klimatskih, maritimnih, prometnih, demografskih [10]
2. Definiranje projektnih uvjeta: Relevantni projektni uvjeti od: prostorno-planskih, ekoloških, funkcionalnih i konstruktivnih [10]
3. Određivanje funkcionalnosti: Postava funkcijske koncepcije građevine procijenjenim kapacitetom, procijenjenim presjecima konstrukcije i situacijskim rješenjem. Odgovarajući proračuni za potvrdu, ili promjenu, pretpostavljene koncepcije koji mogu biti: hidraulički, agropedološki, energetski, tehnološki, ekološki ili prometni [10]
4. Proračun konstrukcije: Proračun nosivosti (2D proračun stabilnosti ili čvrstoće) pretpostavljenog presjeka za jednu od konstrukcija zadane vodne građevine [10]
5. Troškovnik: samo za zadani dio građevine [10]
6. Nacrti: Bitni za zadanu građevinu između sljedećih: situacija, tlocrti s opremom, plan iskolčenja, uzdužni presjeci, tipski poprečni presjeci [10]
Literatura:
  1. Zakon o gradnji RH, Zakon o vodama RH, Pravilnik o izradi studija utjecaja na okoliš, niz RH, HRN ENV te drugi pravilnici vezani na Zakon o gradnji, razni standardi i preporuke.
Preporučena literatura:
  1. Svaki nositelj predmeta preporuča literaturu shodno zadanom projektu.
4. semestar
Izborni predmeti 4. semestra Diplomski studij-(36) Hidrotehnika - Redovni smjer - Hidrotehnika
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja