Izbornik predmeta
POSTUPCI ZAŠTITE OD VODA
Šifra: 104066
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Kuspilić
Izvođači: doc. dr. sc. Gordon Gilja - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Uvod, vodotoci kao element vodnogospodarskog sustava [2]
2. Poplave i procjena rizika od poplave [2]
3. Izrade planova opasnosti od poplava [4]
4. Procjena šteta i izrada karata rizika od poplava [4]
5. Analiza elemenata sustava zaštite od poplava [6]
6. Istraživanja objekata za upravljanje vodama [2]
7. Uređenje malih vodotoka s nepokretnom omočenom konturom [2]
8. Morfodinamičke analize korita vodotoka [4]
9. Pristupi problemu lokalne nestabilnosti korita [4]

Vježbe (auditorne):
1. Izrada geometrije HEC-RAS modela [6]
2. Izrada karata opasnosti od poplava [8]
3. Model lokalnog podlokavanja - HEC-RAS [4]
4. Dimenzioniranje bočne retencije i upusne građevine [8]
5. Izrada teksta i grafičkih priloga [4]

Seminari:
1. Proračun erozije u vodotoku
Literatura:
  1. Chang, H. H: Fluvial Processes in River Engineering, Krieger publishing company,1998.
  2. Jansen, P. Ph. et al: Principes of River Engineering - The non-tidal alluvial river, Pitman Publishing Limited, London, 1979.
Preporučena literatura:
  1. Water Resources Project Planning, UN Office of Tehnical Cooperation: Water Resources Series No. 41, NY, 1972.
  2. Hemphil, R.; Bramley, M. E.: Protection of river and canal banks, CIRIA and Butterworths, London, UK, 1989.
3. semestar
Izborni predmet 3. semestra Diplomski studij-(36) Hidrotehnika - Redovni smjer - Hidrotehnika
Termini konzultacija:
Obavijesti
Web stranica kolegija
Autor: Gordon Gilja

Web podrška za kolegij održava se u sklopu sustava za e-učenje Merlin.

Merlinu se pristupa preko web adrese moodle.srce.hr/ (direktan link na kolegij Postupci zaštite od voda: LINK)

U sustav za e-učenje Merlin student se prijavljuje putem elektroničkog identiteta iz sustava AAI@EduHr. Student prilikom upisa na Građevinski fakultet dobiva AAI korisnički račun i e-mail adresu. Početna lozinka koju student preuzima se koristi za AAI i za e-mail. Ako student zaboravi ili izgubi lozinku mora se javiti u studentsku referadu. Više informacija o AAI korisničkom računu možete naći na stranicama Fakulteta (LINK).

Ukoliko unutar svoje naslovnice u sustavu Merlin ne vidite e-kolegij Postupci zaštite od voda znači da niste upisani u kolegij. U tom slučaju javite se asistentu Gordonu Gilji (soba D138, e-mail: ggilja@grad.hr).

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja