Obavijesti
GODIŠNJI RASPORED PRISTUPNIKA ZA...
Autor: Tomislav Peternel

Studenti koji su upisali diplomski rad  dužni su se javiti dodjeljenim mentorima najkasnije do 28. ožujka 2018. godine radi dogovora s mentorom i dodjele OBRASCA 2.

Mole se mentori da po dogovoru sa studentom ODRAZAC 2 -  Temu diplomskog rada dostave u studentsku referadu u elektronskom obliku do 10. travnja 2018. godine na mail: tpeternel@grad.hr

 

Prijava diplomskog ispita

Prijava diplomskog ispita je isključivo na dan naveden u kalenadru rokova od 9 do 14 sati.

 

Na prijavu diplomskog ispita potrebno je donijeti:

  • OBRAZAC 3,

  • indeks

  • uplatnicu u iznosu od 400,00 kn za troškove promocije*

  • studenti koji su prediplomski studij završili na nekom drugom VU ako žele kapu u trajno vlasništvo troškove promocije plaćaju u iznosu od 500,00 kn

*Uplatu izvršiti na  IBAN Fakulteta HR022360000 1101219412. Poziv na broj: JMBAG studenta.

 

Studenti su  dužni do obrane diplomskog rada u studentsku referadu dostaviti primjerak diplomskog rada u PDF-u.

Radove slati na e-mail: tpeternel@grad.hr

Za detaljnije informacije molimo pročitajte Pravilnik o završnom ispitu i diplomskom radu.

Za sve informacije o diplomskom ispitu možete se obratiti na e-mail: tpeternel@grad.hr


Raspored rokova za diplomski ispit na diplomskom sveučilišnom studiju u ak. godini 2017./2018.

PRIJAVA
DIPLOMSKOG ISPITA

DIPLOMSKI ISPIT

PROMOCIJE

15. 11. 2017. od 9 do 14 h

23. i 24. 11. 2017

27. 11. 2017

14. 02. 2018. od 9 do 14 h

22. i 23. 02. 2018

26. 02. 2018

27. 06. 2018 od 9 do 14 h

05. i 06. 07. 2018

09. 07. 2018

12. 09. 2018 od 9 do 14 h

20. i 21. 09. 2018

 


Nastavnicima – mentorima na diplomskom ispitu

Temu diplomskog rada sastavlja mentor (OBRAZAC 2). 1 primjerak OBRASCA 2 daje studentu, a drugi u elektronskom obliku šalje Tomislavu Peternelu u studentsku referadu, na e-mail: tpeternel@grad.hr.


DOKUMENTI - DIPLOMSKI RAD