Obavijesti
Prijava obrane diplomskog rada na diplomskom sveučilišnom studiju

Prijava obrane diplomskog rada je isključivo na dan naveden u kalenadru rokova od 9 do 14 sati.

 

OBAVIJEST STUDENTIMA - PRIJAVA OBRANE DIPLOMSKOG RADA - ROK 24. I 25. RUJNA 2020. (PRIJAVA - 16. RUJNA 2020.)

Na prijavu obrane diplomskog ispita potrebno je donijeti:

  • OBRAZAC 3 (izvornik ili skenirani primjerak),

  • indeks

  • uplatnicu u iznosu od 400,00 kn za troškove promocije*

  • studenti koji su prediplomski studij završili na nekom drugom VU ako žele kapu u trajno vlasništvo troškove promocije plaćaju u iznosu od 500,00 kn*

*Uplatu izvršiti na  IBAN Fakulteta HR022360000 1101219412. Poziv na broj: JMBAG studenta.

 

Studenti su  dužni do obrane diplomskog rada u studentsku referadu dostaviti primjerak diplomskog rada u PDF-u i vratiti knjige u knjižnicu.

Radove slati na e-mail: ana.pripeljas@grad.unizg.hr

Za detaljnije informacije molimo pročitajte Pravilnik o završnom ispitu i diplomskom radu.

Za sve informacije o diplomskom ispitu možete se obratiti na e-mail: ana.pripeljas@grad.unizg.hr


Raspored rokova za obranu diplomskog rada u akademskoj godini 2019./2020. i 2020./2021.
PRIJAVA  OBRANE DIPLOMSKOG RADA OBRANA DIPLOMSKI RADA PROMOCIJA
16. rujna 2020. 24. i 25. rujna 2020. obavijest naknadno
11. studenog 2020. 19. i 20. studenog 2020. 22. veljače 2021.
10. veljače 2021. 18. i 19. veljače 2021.
30. lipnja 2021. 8. i 9. srpnja 2021. 12. srpnja 2021.
15. rujna 2021. 23. i 24. rujna 2021. obavijest naknadno

Svečane promocije održavaju se u Velikoj predavaonici AGG fakulteta u 14 sati.


Nastavnicima – mentorima na diplomskom ispitu

Temu diplomskog rada sastavlja mentor (OBRAZAC 2). 1 primjerak OBRASCA 2 daje studentu, a drugi u elektronskom obliku šalje Ani Pripeljaš u studentsku referadu, na e-mail: ana.pripeljas@grad.unizg.hr.

Potpisanu verziju obrasca 3 student dostavlja u referadu u izvorniku ili u skeniranom obliku, a mentor digitalnu verziju obrasca 3 šalje na e-poštu: ana.pripeljas@grad.unizg.hr


DOKUMENTI - DIPLOMSKI RAD