Radovi u tijeku

Program preddiplomskog studija - program se izvodi od akad. 2013./2014.
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 DESKRIPTIVNA GEOMETRIJA (21679)
Koncul, H.; Pokaz, D.
75
(30P+15A+30PRJ )
1 INFO
4.0 GEODEZIJA (93370)
Barković, Đ.; Zrinjski, M.
60
(30P+10A+10PRJ+10T )
1 INFO
2.0 MATEMATIČKI PROGRAMI ZA INŽENJERE (93369)
Demšić, M.; Gidak, P.; Koncul, H.
30
(15P+15PRJ )
1 INFO
9.0 MATEMATIKA 1 (21678)
Čuljak, V.; Filipin, A.; Došlić, T.
120
(60P+60A )
1 INFO
3.0 OSNOVE INŽENJERSKE INFORMATIKE (93368)
Delić, D.
45
(15P+15A+15E )
1 INFO
0.0 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 (21894)
Čović, I.
30
(30TJ )
1 INFO
ECTS Izborni predmet 1. semestra Graditeljstvo PRED
=> Upis jednog predmete iz grupe Graditeljstvo 1. semestar PRED.
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 POVIJEST GRADITELJSTVA (21687)
Bašić, S.; Sladoljev, M.
30
(30P )
1 INFO
3.0 UVOD U GRADITELJSTVO (21677)
Bleiziffer, J.
30
(30P )
1 INFO
ECTS Izborni predmet 1. semestra PRED.
=> Upis jednog izbornog predmeta u 1. semestru PRED
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 ENGLESKI JEZIK U GRAĐEVINARSTVU 1 (93371)
Kralj Štih, A.
30
(30P )
1 INFO
3.0 NJEMAČKI JEZIK U GRAĐEVINARSTVU 1 (93372)
Kralj Štih, A.
30
(30P )
1 INFO
3.0 OSNOVE PRAVA ZA GRAĐEVINARE (21674)
Rajčić, D.
30
(30P )
1 INFO
3.0 POSLOVNA EKONOMIJA (21684)
Lovrenčić Butković, L.
30
(30P )
1 INFO
3.0 SOCIOLOGIJA RADA I PROFESIONALNA ETIKA (21683)
Antić, M.
30
(30P )
1 INFO
3.0 SOCIOLOGY OF WORK AND PROFESSIONAL ETHICS (99396)
Antić, M.
30
(30P )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 FIZIKA (93373)
Jukić, D.
75
(60P+1A+14L )
2 INFO
8.0 MATEMATIKA 2 (103980)
Došlić, T.; Filipin, A.; Škreb, K.
105
(60P+45A )
2 INFO
5.0 MEHANIKA 1 (93374)
Fresl, K.; Meštrović, M.; Šavor Novak, M.
60
(30P+30A )
2 INFO
4.0 POZNAVANJE MATERIJALA (21692)
Banjad Pečur, I.; Štirmer, N.
45
(30P+10A+5L )
2 INFO
0.0 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 (37175)
Čović, I.
30
(30TJ )
2 INFO
7.0 VISOKOGRADNJE (21688)
Bašić, S.; Vezilić Strmo, N.
90
(45P+15A+30PRJ )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 HIDROLOGIJA (128883)
Bekić, D.
45
(30P+15A )
3 INFO
5.0 MEHANIKA 2 (206342)
Uroš, M.; Demšić, M.
60
(30P+26A+4PRJ )
3 INFO
6.0 MEHANIKA TEKUĆINA (21720)
Gjetvaj, G.; Lončar, G.
75
(45P+26A+4L )
3 INFO
7.0 OTPORNOST MATERIJALA 1 (206339)
Šimić Penava, D.
90
(45P+36A+4L+5PRJ )
3 INFO
0.0 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 3 (33025)
Čović, I.
30
(30TJ )
3 INFO
4.0 VJEROJATNOST I STATISTIKA (206375)
Došlić, T.; Filipin, A.; Škreb, K.
60
(30P+24A+6PK )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti 3. semestra PRED
=> Izborni predmeti 3. semestra PRED
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 GRADIVA (128884)
Banjad Pečur, I.; Štirmer, N.
60
(30P+18A+12L )
3 INFO
5.0 OSNOVE TEHNOLOGIJE BETONA (206347)
Skazlić, M.; Gabrijel, I.
60
(30P+16A+4K+10L )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 GRAĐEVINSKA REGULATIVA (21733)
Cerić, A.; Nahod, M.
30
(30P )
4 INFO
7.5 GRAĐEVNA STATIKA 1 (128894)
Meštrović, M.; Atalić, J.
105
(60P+45A )
4 INFO
5.0 MEHANIKA TLA (128896)
Kovačević, M.; Librić, L.
75
(45P+30A )
4 INFO
5.5 OTPORNOST MATERIJALA 2 (128886)
Krolo, J.; Bartolac, M.
75
(45P+28A+2L )
4 INFO
0.0 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 4 (37176)
Čović, I.
30
(30TJ )
4 INFO
2.0 UVOD U KONSTRUKTORSKO INŽENJERSTVO (128895)
Džeba, I.; Rajčić, V.
30
(30P )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti hidrotehnika 4. semestar
=> Izborni predmeti hidrotehnika 4. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 OPSKRBA VODOM I ODVODNJA 1 (21764)
Vuković, Ž.; Halkijević, I.
45
(30P+15PRJ )
4 INFO
4.0 ZAŠTITA VODA (21765)
45
(30P+15A )
4 INFO
ECTS Ostali izborni predmeti 4. semestra
=> Ostali izborni predmeti 4 semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 PRIMIJENJENA GEOLOGIJA (21752)
Kovačević, M.; Librić, L.
30
(30P )
4 INFO
3.0 ZAŠTITA OKOLIŠA (21769)
Vuković, Ž.
30
(30P )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.5 BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1 (206350)
Kišiček, T.
105
(60P+21A+24PRJ )
5 INFO
6.0 CESTE (21738)
Dragčević, V.
75
(45P+30PRJ )
5 INFO
6.0 MEHANIKA STIJENA (146799)
Kovačević, M.; Librić, L.
75
(45P+30A )
5 INFO
3.0 ŽELJEZNICE (206359)
Lakušić, S.; Haladin, I.
45
(30P+1A+14PRJ )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti 5. semestra
=> Obavezan upis jednog od izbornih predmeta 5. semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 TEHNOLOGIJA GRAĐENJA NISKOGRADNJA (21735)
Burcar Dunović, I.
30
(30P )
5 INFO
3.0 TEHNOLOGIJA GRAĐENJA VISOKOGRADNJA (21734)
Završki, I.; Sigmund, Z.
30
(30P )
5 INFO
ECTS Upis izbornih predmeta 5. sem. PRED
=> Upis izbornih predmeta 5. sem. PRED
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 GRAĐEVNA STATIKA 2 (206353)
Fresl, K.; Gidak, P.
60
(30P+20A+2K+6PK+2PRJ )
5 INFO
4.5 NUMERIČKO MODELIRANJE KONSTRUKCIJA (206356)
Meštrović, M.
60
(30P+4K+22PK+4S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE (146821)
Kuspilić, N.; Ocvirk, E.
45
(45P )
6 INFO
4.0 METALNE KONSTRUKCIJE (21727)
Džeba, I.
45
(30P+2A+13PRJ )
6 INFO
4.0 MOSTOVI (21728)
Vlašić, A.; Mandić Ivanković, A.
45
(30P+7A+8K )
6 INFO
6.5 ORGANIZACIJA GRAĐENJA (146820)
Vukomanović, M.
90
(45P+15A+25K+5S )
6 INFO
3.0 TERENSKA NASTAVA (21737)
Završki, I.; Sigmund, Z.
45
(45T )
6 INFO
6.0 ZAVRŠNI ISPIT (146822)
0
( )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti 6. semestra
=> Obavezan upis jednog od izbornih predmeta 6. semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 DRVENE KONSTRUKCIJE (21729)
Rajčić, V.
45
(30P+2A+13K )
6 INFO
4.0 LAGANE KONSTRUKCIJE (21730)
Rajčić, V.
45
(30P+2A+13K )
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 DESKRIPTIVNA GEOMETRIJA (21679)
Koncul, H.; Pokaz, D.
75
(30P+15A+30PRJ )
1 INFO
4.0 GEODEZIJA (93370)
Barković, Đ.; Zrinjski, M.
60
(30P+10A+10PRJ+10T )
1 INFO
2.0 MATEMATIČKI PROGRAMI ZA INŽENJERE (93369)
Demšić, M.; Gidak, P.; Koncul, H.
30
(15P+15PRJ )
1 INFO
9.0 MATEMATIKA 1 (21678)
Čuljak, V.; Filipin, A.; Došlić, T.
120
(60P+60A )
1 INFO
3.0 OSNOVE INŽENJERSKE INFORMATIKE (93368)
Delić, D.
45
(15P+15A+15E )
1 INFO
0.0 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 (21894)
Čović, I.
30
(30TJ )
1 INFO
ECTS Izborni predmet 1. semestra Graditeljstvo PRED
=> Upis jednog predmete iz grupe Graditeljstvo 1. semestar PRED.
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 POVIJEST GRADITELJSTVA (21687)
Bašić, S.; Sladoljev, M.
30
(30P )
1 INFO
3.0 UVOD U GRADITELJSTVO (21677)
Bleiziffer, J.
30
(30P )
1 INFO
ECTS Izborni predmet 1. semestra PRED.
=> Upis jednog izbornog predmeta u 1. semestru PRED
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 ENGLESKI JEZIK U GRAĐEVINARSTVU 1 (93371)
Kralj Štih, A.
30
(30P )
1 INFO
3.0 NJEMAČKI JEZIK U GRAĐEVINARSTVU 1 (93372)
Kralj Štih, A.
30
(30P )
1 INFO
3.0 OSNOVE PRAVA ZA GRAĐEVINARE (21674)
Rajčić, D.
30
(30P )
1 INFO
3.0 POSLOVNA EKONOMIJA (21684)
Lovrenčić Butković, L.
30
(30P )
1 INFO
3.0 SOCIOLOGIJA RADA I PROFESIONALNA ETIKA (21683)
Antić, M.
30
(30P )
1 INFO
3.0 SOCIOLOGY OF WORK AND PROFESSIONAL ETHICS (99396)
Antić, M.
30
(30P )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 FIZIKA (93373)
Jukić, D.
75
(60P+1A+14L )
2 INFO
8.0 MATEMATIKA 2 (103980)
Došlić, T.; Filipin, A.; Škreb, K.
105
(60P+45A )
2 INFO
5.0 MEHANIKA 1 (93374)
Fresl, K.; Meštrović, M.; Šavor Novak, M.
60
(30P+30A )
2 INFO
4.0 POZNAVANJE MATERIJALA (21692)
Banjad Pečur, I.; Štirmer, N.
45
(30P+10A+5L )
2 INFO
0.0 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 (37175)
Čović, I.
30
(30TJ )
2 INFO
7.0 VISOKOGRADNJE (21688)
Bašić, S.; Vezilić Strmo, N.
90
(45P+15A+30PRJ )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 HIDROLOGIJA (128883)
Bekić, D.
45
(30P+15A )
3 INFO
5.0 MEHANIKA 2 (206342)
Uroš, M.; Demšić, M.
60
(30P+26A+4PRJ )
3 INFO
6.0 MEHANIKA TEKUĆINA (21720)
Gjetvaj, G.; Lončar, G.
75
(45P+26A+4L )
3 INFO
7.0 OTPORNOST MATERIJALA 1 (206339)
Šimić Penava, D.
90
(45P+36A+4L+5PRJ )
3 INFO
0.0 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 3 (33025)
Čović, I.
30
(30TJ )
3 INFO
4.0 VJEROJATNOST I STATISTIKA (206375)
Došlić, T.; Filipin, A.; Škreb, K.
60
(30P+24A+6PK )
3 INFO
ECTS Izborni predmeti 3. semestra PRED
=> Izborni predmeti 3. semestra PRED
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 GRADIVA (128884)
Banjad Pečur, I.; Štirmer, N.
60
(30P+18A+12L )
3 INFO
5.0 OSNOVE TEHNOLOGIJE BETONA (206347)
Skazlić, M.; Gabrijel, I.
60
(30P+16A+4K+10L )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 GRAĐEVINSKA REGULATIVA (21733)
Cerić, A.; Nahod, M.
30
(30P )
4 INFO
7.5 GRAĐEVNA STATIKA 1 (128894)
Meštrović, M.; Atalić, J.
105
(60P+45A )
4 INFO
5.0 MEHANIKA TLA (128896)
Kovačević, M.; Librić, L.
75
(45P+30A )
4 INFO
5.5 OTPORNOST MATERIJALA 2 (128886)
Krolo, J.; Bartolac, M.
75
(45P+28A+2L )
4 INFO
0.0 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 4 (37176)
Čović, I.
30
(30TJ )
4 INFO
2.0 UVOD U KONSTRUKTORSKO INŽENJERSTVO (128895)
Džeba, I.; Rajčić, V.
30
(30P )
4 INFO
ECTS Izborni predmeti hidrotehnika 4. semestar
=> Izborni predmeti hidrotehnika 4. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 OPSKRBA VODOM I ODVODNJA 1 (21764)
Vuković, Ž.; Halkijević, I.
45
(30P+15PRJ )
4 INFO
4.0 ZAŠTITA VODA (21765)
45
(30P+15A )
4 INFO
ECTS Ostali izborni predmeti 4. semestra
=> Ostali izborni predmeti 4 semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 PRIMIJENJENA GEOLOGIJA (21752)
Kovačević, M.; Librić, L.
30
(30P )
4 INFO
3.0 ZAŠTITA OKOLIŠA (21769)
Vuković, Ž.
30
(30P )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.5 BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1 (206350)
Kišiček, T.
105
(60P+21A+24PRJ )
5 INFO
6.0 CESTE (21738)
Dragčević, V.
75
(45P+30PRJ )
5 INFO
6.0 MEHANIKA STIJENA (146799)
Kovačević, M.; Librić, L.
75
(45P+30A )
5 INFO
3.0 ŽELJEZNICE (206359)
Lakušić, S.; Haladin, I.
45
(30P+1A+14PRJ )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti 5. semestra
=> Obavezan upis jednog od izbornih predmeta 5. semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 TEHNOLOGIJA GRAĐENJA NISKOGRADNJA (21735)
Burcar Dunović, I.
30
(30P )
5 INFO
3.0 TEHNOLOGIJA GRAĐENJA VISOKOGRADNJA (21734)
Završki, I.; Sigmund, Z.
30
(30P )
5 INFO
ECTS Upis izbornih predmeta 5. sem. PRED
=> Upis izbornih predmeta 5. sem. PRED
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 GRAĐEVNA STATIKA 2 (206353)
Fresl, K.; Gidak, P.
60
(30P+20A+2K+6PK+2PRJ )
5 INFO
4.5 NUMERIČKO MODELIRANJE KONSTRUKCIJA (206356)
Meštrović, M.
60
(30P+4K+22PK+4S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE (146821)
Kuspilić, N.; Ocvirk, E.
45
(45P )
6 INFO
4.0 METALNE KONSTRUKCIJE (21727)
Džeba, I.
45
(30P+2A+13PRJ )
6 INFO
4.0 MOSTOVI (21728)
Vlašić, A.; Mandić Ivanković, A.
45
(30P+7A+8K )
6 INFO
6.5 ORGANIZACIJA GRAĐENJA (146820)
Vukomanović, M.
90
(45P+15A+25K+5S )
6 INFO
3.0 TERENSKA NASTAVA (21737)
Završki, I.; Sigmund, Z.
45
(45T )
6 INFO
6.0 ZAVRŠNI ISPIT (146822)
0
( )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti 6. semestra
=> Obavezan upis jednog od izbornih predmeta 6. semestra
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 DRVENE KONSTRUKCIJE (21729)
Rajčić, V.
45
(30P+2A+13K )
6 INFO
4.0 LAGANE KONSTRUKCIJE (21730)
Rajčić, V.
45
(30P+2A+13K )
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Program preddiplomskog studija - program se izvodi od akad. 2005./2006. (u akad. god. 2014./2015. izvode se predmeti 5. i 6. semestra)

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj