Obavijesti
Zdravstvena zaštita studenata

Nadležni liječnik Građevinskog fakulteta je SEBASTIJAN CUNJAC, dr. med.

Radno vrijeme ordinacije:   parni datumi – popodne, neparni datumi – dopodne

Adresa: Dom zdravlja Gajevo-Jarun, H. Macanovića 2A, Gajevo, Jarun (2. kat)

Telefon: 01/3831 541

bacc. med. techn:   Marina Čuturilo

E-pošta:   marina.cuturilo@stampar.hr

Više informacija o uslugama možete potražiti ovdje.


Pravo na mirovanje obveza (čl. 16. Pravilnika o studiranju na preddiplomskom i diplomskom studiju)
Student ima pravo na mirovanje studentskih obveza za vrijeme bolesti koja ga u duljem razdoblju sprječava u ispunjavanju obveza studija.
Student je dužan u roku od 15 dana od nastanka događaja temeljem kojeg ima pravo na mirovanje obveza podnijeti prijavu u studentskoj referadi. Student je dužan javiti se nadležnom liječniku Fakulteta unutar 30 dana od prijave u studentskoj referadi.
Pisani zahtjev za ostvarivanje prava mirovanja obveza uz Potvrdu za mirovanje studentskih obveza nadležnog liječnika student podnosi u prvom tjednu jesenskih ispitnih rokova u studentskoj referadi.
Izdavanje potvrde za mirovanje studentskih obveza iz zdravstvenih razloga.
Potvrdu o zdravstvenim razlozima zbog kojih student nije mogao izvršavati studentske obveze izdaje nadležni liječnik Fakulteta nakon uvida u odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

Svaka redovna studentica/student na fakultetu ima dva liječnika: liječnika obiteljske medicine kojeg ste izabrali (i kojem se obraćaju kada su bolesni) i studentskog liječnika, specijalistu školske i sveučilišne medicine. Svaki fakultet ima nadležnog studentskog liječnika.

Studentski liječnik na prvoj godini fakulteta obavlja sistematski pregled u koji je, uz pregled, uključen i razgovor o navikama i prilagodbi na fakultet. Ukoliko na sistematskom pregledu studentski liječnik otkrije određeni zdravstveni problem uputiti će Vas na daljnju obradu.
Tom istom liječniku možete se za vrijeme studiranja obratiti u slučaju poteškoća vezanih za učenje kao i mogućih problema uzrokovanih promjenama, prilagodbom na fakultet.
Omogućujemo Vam konzultacije i o reproduktivnom zdravlju kao i savjetovanje o kroničnim bolestima.

Studentskom liječniku se obraćate i zbog nemogućnosti obavljanja tjelesnog odgoja, radi pregleda za studentski dom i ostvarivanje prava iz zdravstvenih razloga na jednokrevetnu sobu, kao i radi mirovanja studentskih obaveza iz zdravstvenih razloga.

Kamo ići kad ste bolesni?
Kada ste bolesni (boli vas grlo, kašljete, imate povišenu temperaturu …) tada idete svom izabranom liječniku obiteljske medicine.
Studenti koji nisu iz Zagreba i zadrže izabrane liječnike u mjestu stalnog prebivališta tijekom studija u Zagrebu u slučaju bolesti mogu se javiti nadležnom studentskom liječniku ili na hitnu medicinsku pomoć ili za vrijeme studiranja izabrati liječnika obiteljske medicine u tri doma zdravlja u Zagrebu: DZ Centar, Zapad i Istok u pravilu prema mjestu stanovanja.
Ista je procedura sa stomatologom i za studentice s ginekologom.

Imam li pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje?
Redovni studenti imaju pravo na besplatnu policu dopunskog osiguranja HZZO, koja ide na teret državnog proračuna. Potrebno je izvaditi potvrdu na fakultetu o redovnom studiranju, ponijeti zdravstvenu i studentsku iskaznicu te otići u najbliži ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite redovnih studenata
1. Sistematski pregled na prvoj godini.
Provodi se u svrhu kontrole zdravstvenoga stanja, uvida u navike i ponašanja, prilagodbe na studij te utvrđivanja zdravstvenih rizika. Sistematski pregled sadrži uz fizikalni pregled (štitnjača, dojke, srce, lokomotorni sustav, vanjsko spolovilo muškaraca, oštrina vida, vid na boje, RR, TV, TT, ITM), zdravstvenu (osobnu i obiteljsku) i socijalnu anamnezu. Obavezni je dio sistematskoga pregleda anketa o navikama (prehrana, tjelesna aktivnost, pušenje, alkohol, droge) i seksualnom ponašanju.
2. Pregled prije prijema u studentski dom.
Pregled se provodi u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Sastoji se od zdravstvene (osobne i obiteljske) i socijalne anamneze – ciljano na tuberkulozu i ostale zarazne bolesti i fizikalnog pregleda.
3. Timski rad sa studentima s posebnim potrebama za kolegij tjelesne i zdravstvene kulture.
Početkom svakog semestra suradnjom nadležnog liječnika fakulteta i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture utvrđuje se program tjelesne i zdravstvene kulture za studente sa zdravstvenim problemima.
4. Savjetovališni rad.
Svrha savjetovališnoga rada jest pomoć studentima u rješavanju najznačajnijih i najčešćih problema vezano uz: prilagodbu na fakultet, probleme učenja, reproduktivnoga zdravlja (spolno prenosive bolesti, trudnoće i planiranje obitelji), kroničnih poremećaja zdravlja, zlouporabe psihoaktivnih droga i drugih oblika ovisnosti.
5. Posebni programi praćenja studenata sa zdravstvenim rizicima, rizičnim ponašanjima i kroničnim poremećajima zdravlja.
6. Namjenski pregledi i izdavanje liječničkih potvrda na zahtjev studenata:
  • u svrhu utvrđivanja zdravstvenih razloga za mirovanje studentskih obaveza;
  • za smještaj u jednokrevetnoj sobi u studentskom domu iz zdravstvenih razloga.
7. Zdravstveni odgoj.
Provodi se integrirano uz sistematske preglede i probire ili kao zasebna aktivnost. Metode rada su: predavanja, rad u malim skupinama, individualni rad i tribine.