Preddiplomski studij po programu od akad. god. 2005./2006.
  Preddiplomski studij po programu od akad. god. 2013./2014.
  Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
  MEHANIKA STIJENA 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
  MEHANIKA TLA 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
  PRIMIJENJENA GEOLOGIJA 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
  ZAVRŠNI ISPIT 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
  Diplomski studij po programu od akad. god. 2012./2013.
  Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
  DINAMIKA TLA 3 sveučilišni diplomski   INFO
  DIPLOMSKI RAD 4 sveučilišni diplomski   INFO
  GEOTEHNIČKI LABORATORIJ 3 sveučilišni diplomski   INFO
  GEOTEHNIČKI PROJEKT 4 sveučilišni diplomski   INFO
  GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO 1 sveučilišni diplomski   INFO
  GEOTEHNIKA I ZAŠTITA OKOLIŠA 3 sveučilišni diplomski   INFO
  HIDROGEOLOGIJA I INŽENJERSKA GEOLOGIJA 3 sveučilišni diplomski   INFO
  KONSTRUKCIJE 2 sveučilišni diplomski   INFO
  NASUTE I POTPORNE GRAĐEVINE 3 sveučilišni diplomski   INFO
  NUMERIČKO MODELIRANJE U GEOTEHNICI 2 sveučilišni diplomski   INFO
  OJAČANJE TLA I STIJENA 3 sveučilišni diplomski   INFO
  PODZEMNE GRAĐEVINE 3 sveučilišni diplomski   INFO
  PRIMIJENJENA GEOLOGIJA 2 sveučilišni diplomski   INFO
  PRIMIJENJENA MEHANIKA TLA 1 sveučilišni diplomski   INFO
  PROCESI TEČENJA U TLU I STIJENI 1 sveučilišni diplomski   INFO
  TEMELJENJE 2 sveučilišni diplomski   INFO
  TERENSKA ISPITIVANJA I OPAŽANJA 4 sveučilišni diplomski   INFO