Katedra za vodnogospodarsku hidrotehniku

Pročelnik:  prof.dr.sc. Neven Kuspilić, dipl.ing.građ.

 

Katedra za vodnogospodarsku hidrotehniku bavi se otvorenim vodotocima i morem, te velikim hidrotehničkim sustavima i građevinama na njima. Pri rješavanju inženjerskih problema koristi se svim standardnim inženjerskim alatima za računalo, kao i suvremenim softverom u hidrotehnici; na pr: MIKE, HEC, SMS i nizom vlastitih softverskih podrški. Opremljen je ultrazvučnim mjeračem brzine vode ADCP temeljem čijih podataka se rade analize morfologije i tečenja kod rijeka i mora.

Uz obavljanje znanstvenih i nastavnih aktivnosti, kao eksperti sudjeluju na izradi studija i projekata složenih hidrotehničkih sustava, od sustava za odvodnju poljoprivrednih površina i njihovo navodnjavanje, preko malih hidroelektrana, unutrašnjih plovnih puteva, morskih i riječnih luka, pristaništa i marina, regulacija vodotoka, pa sve do sustava za obranu od poplava. Osim toga se bave revizijama i recenzijama projekata iz navedene domene.

 


Predmeti
Preddiplomski
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE
 
6 Sveučilišni preddiplomski INFO
Diplomski
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
BIOLOŠKE VODOGRADNJE   4 Sveučilišni diplomski INFO
HIDROTEHNIČKE MELIORACIJE 1   2 Sveučilišni diplomski INFO
HIDROTEHNIČKE MELIORACIJE 2
 
3 Sveučilišni diplomski INFO
HIDROTEHNIČKI SUSTAVI
 
3 Sveučilišni diplomski INFO
KORIŠTENJE VODNIH SNAGA
 
4 Sveučilišni diplomski INFO
PLOVNI PUTEVI I LUKE
 
2 Sveučilišni diplomski INFO
POMORSKE GRAĐEVINE
 
4 Sveučilišni diplomski INFO
POSEBNI HIDROENERGETSKI SUSTAVI
 
4 Sveučilišni diplomski INFO
POSTUPCI ZAŠTITE OD VODA   3 Sveučilišni diplomski INFO
PROJEKTIRANJE U HIDROTEHNICI
 
4 Sveučilišni diplomski INFO
REGULACIJE VODOTOKA
 
1 Sveučilišni diplomski INFO