Katedra za zdravstvenu hidrotehniku i okolišno inženjerstvo

Pročelnik:  prof.dr. sc. Živko Vuković

 

Ova katedra bavi se:

•  Vodoopskrbom i odvodnjom naselja

•  Odvodnjom prometnica

•  Kvalitativnom i kvantitativnom procjenom utjecaja zahvata na okoliš

•  Matematičkim modeliranjem kakvoće površinskih voda

•  Recenziranjem planske i projektne dokumentacije svih razina

•  Procjenom rizika

•  Stručnim nadzorom nad izvedbom objekta sanitarne hidrotehnike

•  Terenskim istraživanjima u suradnji s ovlaštenim laboratorijima

i izrađuje:

 • Studije utjecaja zahvata na okoliš

 • Studije vodoopskrbe i odvodnje

 • Projekte vodoopskrbe i odvodnje


Predmeti
Preddiplomski
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
OPSKRBA VODOM I ODVODNJA 1
 
4 Sveučilišni preddiplomski INFO
ZAŠTITA OKOLIŠA
 
4 Sveučilišni preddiplomski INFO
ZAŠTITA VODA
 
4 Sveučilišni preddiplomski INFO

Diplomski
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
HIDROTEHNIČKA ZAŠTITA PROMETNICA
 
4 Sveučilišni diplomski INFO
OPSKRBA VODOM I ODVODNJA 1
 
2 Sveučilišni diplomski INFO
OPSKRBA VODOM I ODVODNJA 2
 
3 Sveučilišni diplomski INFO
PROČIŠĆAVANJE VODA
 
3 Sveučilišni diplomski INFO
PROJEKTIRANJE U HIDROTEHNICI
 
4 Sveučilišni diplomski INFO
ZAŠTITA OKOLIŠA
 
2 Sveučilišni diplomski INFO
ZAŠTITA VODA
 
2 Sveučilišni diplomski INFO

Administracija