6. Vodne građevine

6.1 IDEJNA RJEŠENJA I IDEJNI PROJEKTI

6.1.1      Idejni projekt rekonstrukcije crpne stanice Iševnica, 2001.

6.1.2      Idejno rješenje retencije Vučkovec, 2003.

6.1.3      Idejni projekt sustava navodnjavanja Orubica, 2008.

6.1.4      Izvedbeni projekt kišnih retencija građevine Shopping centar Zaprešić, 2009.

6.1.5      Idejni projekt višenamjenskog kanala Dunav-Sava, 2007

                Ustava i crpna stanica hidročvora Sava

                Prevodnica Sava

                Ustava Bosut – Vinkovci

                Ustava Bosut – nizvodno

                Sifon Bosut

                Prevodnica Dunav

 

6.2 GLAVNI PROJEKTI

6.2.1 Učešće u glavnom projektu akumulacije Bratjanec, 2000.

6.2.2 Glavni projekt CS Vuka, 2000.

6.2.3 Glavni projekt kišnih retencija građevine Shopping centar Zaprešić, 2009.