Zavod za konstrukcije
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Ivica Džeba 01/4639 427 427 e-mail  
prof. dr. sc. Vlatka Rajčić 01/4639 283 283 e-mail  
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Tomislav Kišiček 01/4639 355 355 e-mail D211
prof. dr. sc. Ana Mandić Ivanković 01/4639 424 424 e-mail 122
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Davor Skejić +385 1 4639-428 428 e-mail 220A
izv. prof. dr. sc. Anđelko Vlašić 01/4639 534 534 e-mail 125
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Jelena Bleiziffer 01/4639 673 673 e-mail 126
doc. dr. sc. Ivan Ćurković 01/4639 202 202 e-mail 200
doc. dr. sc. Marija Kušter Marić +385 1 4639 467 467 e-mail 128
doc. dr. sc. Ivan Lukačević 01/4639 155 155 e-mail 220 B
doc. dr. sc. Mislav Stepinac 01/4639 301 301 e-mail D212
poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Dominik Skokandić 01/4639 670 670 e-mail 127
dr. sc. Mladen Srbić 01/4639 467 467 e-mail 128
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. ing. aedif. Jure Barbalić +385 (0)1 4639 281 281 e-mail D312
mag. ing. aedif. Ivan Čudina 01/4639 202 202 e-mail 200
mag. ing. aedif. Ivan Hafner 01/4639 208 208 e-mail D210
mag. ing. aedif. Luka Lulić 01/4639 301 301 e-mail D212
mag. ing. aedif. Nikola Perković 01/4639 281 281 e-mail D312
mag. ing. aedif. Tvrtko Renić 01/4639 208 208 e-mail D210
viši stručni suradnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Zlatko Šavor e-mail  
stručni suradnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dipl. ing. građ. Gordana Hrelja Kovačević 01/4639209 209 e-mail  
mr. sc. Nijaz Mujkanović 01/4639 354 354 e-mail D212
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Štefica Katušić 01/4639390 390 e-mail 123
Zdravko Šćukanec-Hopinski 01/4639 670 670 e-mail 127

docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Goran Puž e-mail