Znanstvena djelatnost

Djelatnici Katedre za betonske i zidane konstrukcije se osim nastavne i stručne djelatnosti bave i znanstvenim radom iz područja betonskih i zidanih konstrukcija.

Djelatnici katedre kontinuirano sudjeluju u međunarodnim projektima, kao voditelji ili suradnici.

Rezultati znanstveno-istraživačkih radova objavljeni su u domaćim i stranim časopisima i knjigama, a djelatnici katedre sudjelovali su u više međunarodnih tehničkih komisija IABSE-a i fib-a te u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Djelatnici također aktivno sudjeluju u radu Tehničkih odbora pri Hrvatskom Zavodu za Normizaciju.

Proteklih godina znanstvena istraživanja provodila su se u sklopu znanstvenih projekata "Granična stanja uporabljivosti armiranobetonskih konstrukcija (znanstvena tema br. 082001, voditelj: Prof. Z. Sorić) i "Primjena nemetalnih materijala u betonskim konstrukcijama", (znanstvena tema br. 0082203, voditelj: Prof. Z. Sorić), financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

U sklopu tih projekata provodila su se istraživanja nosivosti, uporabljivosti i ojačavanja armiranobetonskih, ali i zidanih konstrukcija, odnosno njihovih elemenata. Izrađena su dva magistarska i dva doktorska rada, te je objavljeno više znanstvenih radova i Hrvatskoj i u inozemstvu. Na tim projektima je ostvarena i dobra suradnja sa drugim znanstvenim i stručnim institucijama.