O studiju

 

Nositelj studija: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trajanje studija: 1 godina

Uvjeti upisa na studij: završen sveučilišni studij iz grupacije fakulteta Tehničke znanosti

 

 

 

 

 

Nakon završenog studija, polaznik je osposobljen za poslove u graditeljstvu propisane Zakonom o gradnji (NN 153/1320/1739/19) i Zakonom o  zaštiti od požara (NN 92/10):

  • urbanističko planiranje i arhitektonsko projektiranje prema uvjetima zaštite od požara;
  • izrada i revizija elaborata zaštite od požara;
  • kontrola glavnih projekata u slučaju djelovanja požara glede mehaničke otpornosti i stabilnosti;
  • projektiranje i izvedba adaptacija i prenamjena starih zgrada koji ne zadovoljavaju osnovne uvjete zaštite od požara;
  • izrada procjene ugroženosti građevina od požara;
  • sudsko vještačenje požara;
  • projektiranje, proizvodnja i ugradnja opreme i uređaja za zaštitu od požara na građevinama;
  • ispitivanje požarnih karakteristika materijala i konstrukcija;
  • proizvodnja, ispitivanje i ugradnja materijala za zaštitu od požara na građevinama.

 Završetkom studija stječe se akademski naziv: sveučilišni specijalist građevinarstva, univ.spec.aedif.