Popis publikacija u čijoj izradi su sudjelovali djelatnici Zavoda za materijale:

Publikacija Vrsta publikacije Autor (i)/ Uredni (k/ci): Godina izdanja

priručnik M. Jelčić Rukavina, M. Carević,         I. Banjad Pečur 2017.
Teorija i tehnologija betona sveučilišni udžbenik D. Bjegović, N. Štirmer 2015.

Applications of Structural Fire Engineering

Proceedings of the International Conference in Dubrovnik, 15-16 October 2015

zbornik radova F. Wald, I. Burgess, M. Jelčić Rukavina, D. Bjegović, K. Horová 2015.