STRUČNO USAVRŠAVANJE M-12

Važnost projektiranja trajnosti betona

Materijale s održanog stručnog usavršavanja 18. listopada 2019. godine, možete preuzeti na sljedećoj poveznici

Stručno_Trajnost betona_2019


Materijali