Studentski radovi

Zavod za materijale smatra znanstveno-istraživački rad integralnim dijelom obrazovanja budućih generacija  inženjera i time temeljem društvenog napretka. Izravno uključivanje studenata u znanstveni rad čini vrlo bitan i sastavni dio studijskoga programa čime se kod studenata potiču razvoj kritičkog rasuđivanja i kreativnosti, navike samostalnoga obrazovanja te stjecanje dodatnoga znanja i istraživačkih vještina. Izvedbom projekta i pisanjem rada student upoznaje znanstveni pristup i metode kao aktivni sudionik te pritom uči postaviti hipotezu, prikupiti i evaluirati podatke, priopćiti rezultate i zaključke vlastitoga istraživanja te razmišljati i zaključivati kritički i na znanstveni način tijekom cijele profesionalne karijere.

Stoga Zavod za materijale poziva sve zainteresirane studente da prihvate izazov i radost znanstvenog istraživanja te se veselimo vašim prijedlozima i idejama koje biste htjeli istražiti. Kako bismo vas ohrabrili u vašim znanstveno-istraživačkim stremljenjima, u nastavku možete pronaći teme radova koje su naši studenti uspješno realizirali kroz protekle godine.

 Popis dobitnika Rektorove nagrade
Ime i prezime studenta Godina Tema rada Mentor
Jure Barbalić 2011 Mjerenje i modeliranje tijeka topline hidratacije u betonu  Doc.dr.sc. I. Gabrijel
Mario Vujica 2011 Samozbijajući ekološki održivi betoni Prof.dr.sc. M. Skazlić
Marina Alagušić, Filip Lavriv 2010 Eksperimentalno određivanje reoloških svojstava samozbijajućeg betona Prof.dr.sc. N. Štirmer
Maja Jaković, Ivana Slaviček 2010 Analiza toplinskih svojstava građevnih materijala primjenom metode vrućeg diska Prof.dr.sc. D. Mikulić
Nenad Bijelić 2009 Praćenje transformacije cementnih kompozita iz pseudo-viskoznog u kruto stanje elastičnim valovima Prof.dr.sc. D. Mikulić
Damir Kolić, Tomislav Šimunović 2009 Ekonomske i ekološke karakteristike energetski učinkovite gradnje Prof.dr.sc. D. Mikulić
Ivana Križanović, Josip Begić 2009 Porozni betonski kolnik Prof.dr.sc. I. Banjad Pečur
Goran Anić, Filip Gjetvaj, Daria Grgurić 2008 Ispitivanje tlačne i savojne čvrstoće betona uz promatranje akustičnom emisijom Prof.dr.sc. D. Mikulić
Duško Relić 2008 Primjena samozbijajućeg betona u agresivnoj okolini Prof.dr.sc. M. Skazlić
Ivica Labaš, Josip Šaban 2007 Beton s recikliranim agregatom Prof.dr.sc. D. Bjegović
Josip Periša, Ana Sokačić 2007 Ispitivanje svojstava trajnosti betonskih opločnika Prof.dr.sc. D. Mikulić
Marko Pavlović, Hrvoje Rigler 2006 Trajnosna svojstva ekološkog betona Prof.dr.sc. D. Bjegović
Martina Horvatić, Karla Štemberga 2004 Betoni vrlo visokih čvrstoća Prof.dr.sc. D. Bjegović

 

Popis dobitnika Dekanove nagrade
Ime i prezime studenta Godina Tema rada Mentor
Filip Rupčić-Polgar 2012 Mehanička svojstva laganog betona s ekspandiranom glinom Prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur
Martina Alibegić, Martina Pezer 2010 Ekološki beton s recikliranom gumom Prof.dr.sc. D. Bjegović
Marko Kozina, Mario Vujica 2010 Samozbijajući mikroarmirani beton Prof.dr.sc. M. Skazlić
Danijel Levak, Karlo Levak, Davor Fučkar 2010 Modul elastičnosti betona visoke čvrstoće Prof.dr.sc. M. Skazlić
Krešimir Petti, Leo Marinac 2010 Betoni s otpadnim tekstilnim vlaknima Prof.dr.sc. D. Bjegović
Anđela Zadro, Kristijan Jurić 2010 Ekološki reciklirani mikroarmirani betoni Prof.dr.sc. D. Bjegović
Marin Košutić, Denis Kovač 2009 Samozbijajući beton s recikliranim agregatom Prof.dr.sc. I. Banjad Pečur
Nikola Cuculić 2006 Određivanje korozijskog ponašanja različitih vrsta čelika i ispitivanje djelotvornosti inhibitora korozije Prof.dr.sc. D. Bjegović
Miran Peršinović, Ivan Gradečak 2006 Utjecaj dodataka na poroznost betona Prof.dr.sc. D. Mikulić
Ana Udovčić, Martina Majdak 2005 Utjecaj superplastifikatora na bazi polikarboksilata na svojstva betona izrađenih s cementima proizvedenim u Hrvatskoj Prof.dr.sc. M. Skazlić