Dobrodošli na stranice Zavoda za organizaciju građenja
Dobro došli na stranicu Zavoda za organizaciju i ekonomiku građenja Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu     
 

Predstojnik Zavoda

prof. dr. sc. Anita Cerić

Telefon

+385 1 4639 305

+385 1 4639 200

fax.

+385 1 4639 200

e-mail

og@grad.unizg.hr