Preddiplomski studij po programu od akad. god. 2019./2020.
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
GRAĐEVINSKA REGULATIVA 4 sveučilišni preddiplomski   INFO
ORGANIZACIJA GRAĐENJA 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
POSLOVNA EKONOMIJA 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
SOCIOLOGIJA RADA I PROFESIONALNA ETIKA 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
SOCIOLOGY OF WORK AND PROFESSIONAL ETHICS 1 sveučilišni preddiplomski   INFO
TEHNOLOGIJA GRAĐENJA NISKOGRADNJA 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
TEHNOLOGIJA GRAĐENJA VISOKOGRADNJA 5 sveučilišni preddiplomski   INFO
TERENSKA NASTAVA 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
ZAVRŠNI ISPIT 6 sveučilišni preddiplomski   INFO
Diplomski studij po programu od akad. god. 2019./2020.
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
DIPLOMSKI RAD 4 sveučilišni diplomski   INFO
GOSPODARENJE GRAĐEVINAMA 2, 4 sveučilišni diplomski   INFO
GRAĐEVINSKI POSLOVNI SUSTAVI 3 sveučilišni diplomski   INFO
GRAĐEVINSKI STROJEVI 2 sveučilišni diplomski   INFO
INVESTICIJSKA POLITIKA 3 sveučilišni diplomski   INFO
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU 2 sveučilišni diplomski   INFO
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU 2 sveučilišni diplomski   INFO
METODE ISTRAŽIVAČKOG RADA 1, 3 sveučilišni diplomski   INFO
METODE OPTIMALIZACIJE U GRAĐEVINARSTVU 1 sveučilišni diplomski   INFO
METODE PLANIRANJA 3 sveučilišni diplomski   INFO
ORGANIZACIJA GRAĐENJA 2 1 sveučilišni diplomski   INFO
ORGANIZACIJA RADA I PROIZVODNJE 3 sveučilišni diplomski   INFO
POSLOVNE STRATEGIJE GRAĐEVINSKIH PODUZEĆA 4 sveučilišni diplomski   INFO
PRAĆENJE I KONTROLA GRADNJE 2, 4 sveučilišni diplomski   INFO
PROUČAVANJE RADA 1 sveučilišni diplomski   INFO
SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJE 3 sveučilišni diplomski   INFO
STRUČNA PRAKSA 4 sveučilišni diplomski   INFO
TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 1 2 sveučilišni diplomski   INFO
TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 2 3 sveučilišni diplomski   INFO
UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA 2 sveučilišni diplomski   INFO
UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA 3 sveučilišni diplomski   INFO
UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM GRAĐEVINA 1 sveučilišni diplomski   INFO
Preddiplomski studij po programu od akad. god. 2005./2006.