Studentski radovi

Popis dobitnika Rektorove nagrade

Ime i prezime studenta

Godina

Tema rada

Mentor

Josip Lakušić 2018./2019. Primjenjivost opreme za smirivanje prometa kao mjere za zaštitu od buke cestovnog prometa Prof.dr.sc. Vesna Dragčević, Dr.sc. Tamara Džambas
Ivan Košeto 2017./2018. Utjecaj prihvata uzorka na rezultate ispitivanja vlačnih svojstava staklenih mreža Doc.dr.sc. Josipa Domitrović
Frane Burazer Iličić, Andrija Tukša 2016./2017. Vlačna ispitivanja geomreža Prof.dr.sc. Tatjana Rukavina
Hrvoje Rak 2012./2013. Armiranje asfaltnih slojeva kolnika geomrežom Prof.dr.sc. Tatjana Rukavina
Nikola Andraši 2010./2011. Utjecaj ravnosti vozne površine tračnica na buku tračničkih vozila Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić
Sandra Mihalinac, Marija Roglić 2007./2008. Kolosječna konstrukcija na čeličnim mostovima Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić
Krešimir Pongrac, Bojan Kovaček 2006./2007. Utjecaj neravnine vozne površine tračnica na vibracije kotača niskopodnog tramvaja TMK 2200 Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić
Petra Dobrović, Matko Konjuh 2006./2007. Buka tramvajskog prometa - usporedba između kolosijeka u pravcu i krivulji Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić
Tomislav Vinski 2005./2006. Buka od željezničkog prometa u urbanim sredinama Doc.dr.sc. Stjepan Lakušić

 

Dobitnici Dekanove nagrade

Ime i prezime studenta

Godina

Tema Rada

Mentor

Luka Krišto 2018./2019. Istraživanje mogućnosti primjene trajnih kolnika u Hrvatskoj Doc.dr.sc. Josipa Domitrović
Tomislav Matijević, Alan Miklaužić, Anđela Zadro 2013./2014. Idejno rješenje tramvajske pruge kroz kampus Borongaj Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić
Davor Fučkar 2012./2013. Primjena infracrvene termografije pri kontroli kvalitete izvođenja asfaltnih slojeva Prof.dr.sc. Tatjana Rukavina
Domagoj Baričić, Ivan Brajković 2011./2012. Sigurnost na skretnicama u zimskim uvijetima Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić
Daria Pavelić 2011./2012. Promjene mehaničkih svojstava betonitnih tepiha tijekom vremena Prof.dr.sc. Tatjana Rukavina
Tamara Džambas 2010./2011. Elektrolučni postupci zavarivanja žljebastih tračnica Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić
Marko Matejčić 2009./2010. Analiza naprezanja u kolosječnoj konstrukciji Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić
Ivo Haladin, Goran Tošić 2008./2009. Zaštita od buke Zoološkog vrta Grada Zagreba Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić
Igor Galijan, Ivo Haladin 2007./2008. Betonske barijere za zaštitu od buke na autocesti Split-Dubrovnik Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić
Karla Sambolić, Igor Muždeka 2007./2008. Kolosijeci na čvrstoj podlozi Prof. dr.sc. Stjepan Lakušić, Dr.sc. Damir Lazarević
Vlaho Butijer 2006./2007. Ocjena prometnih učinaka obilaznica Dubrovnika i uvođenje Park and ride sustava Prof.dr.sc. Damir Pološki
Toni Pavić 2006./2007. Odabir konstrukcije kolosijeka za izgradnju metroa i lake gradske željeznice u Zagrebu Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić
Tomislav Vinski 2004./2005. Analiza elastične pritiskalice tipa SKL-I za pričvršćenje tračnice Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić
Dejan Kovačević 2003./2004. Cestovne prometnice - utjecaj na okoliš i mjere zaštite Prof.dr.sc. Davor Malus