Poslovna zgrada Euroherc osiguranje d.d. - projekt nadogradnje

Osnovni podaci:

  • izvorna građevina izvedena 1998. godine kao AB konstrukcija s jednom podzemnom  i 7 nadzemnih etaža
  • projekt nadogranje: ojačanje postojećeg AB dijela i dogradnja 5 etaža

Proračun nadogradnje:

Statički proračun
 (glavni problem: nosivost prečki AB zidova)

Proračun stabilnosti (problem izvijanja rešetkastih stupova)

Dinamički proračun (problem zajedničkog djelovanja AB i čelika)

 

 

Sudionici:

  • glavni projektant: Ljubomir Cota, dipl. ing. arh.
  • glavni projektant konstrukcije: prof. dr. sc. Milutin Anđelić
  • projektanti suradnici: prof. dr. sc. Damir Lazarević, Josip Atalić, Petra Gidak, Sanja Hak, Marta Šavor, Mario Uroš
  • izvedbeni projekt čeličnog dijela konstrukcije: Ivan Palijan, dipl. ing. grad.
  • izvođači: TEHNIKA d.d., TOM d.d.
  • nadzor: Ivo Ćuraković, dipl. ing grad.
  • revidenti: Milan Crnogorac, dipl. ing. grad. (ab dio), Želimir Frančišković, dipl. ing. grad. (čelični dio)

Više o projektu