Studentska referada
DJELATNICI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Studij Lokacija
  Ana Antolović 01/4639 431 431 DODIPLOMSKI 50
upr. iur. Tomislav Peternel 01/4639 500 500 PREDDIPLOMSKI 1. GODINA
DIPLOMSKI
50
upr. iur. Ivana Požgajčić 01/4639 216 216 PREDDIPLOMSKI 2. I 3. GODINA
RAZLIKOVNI STUDIJ
50
           

 

Radno vrijeme za studente: ponedjeljak - petak od 11:00 do 14:00