Obavijesti
.

Raspored rokova na dodiplomskom sveučilišnom studiju u akademskoj godini 2015./2016.

ROK PREDAJE DIPLOMSKOG RADA I POTVRDE ZA USMENU OBRANU

DIPLOMSKI ISPIT

07.10.2015.

22. i 23.10. 2015.

18.11.2015.

03. i 04.12. 2015.

27.01.2016

11. i 12.02. 2016.

06.04.2016.

21. i 22.04. 2016.

15.06.2016.

30.06. i 01.07. 2016.

07.09.2016.

22. i 23.09. 2016.


Dokumenti za diplomski ispit

Obrazac za sažetak nalazii se pod naslovom Template sazetka. Možete skinuti oba dokumenta i ispunjeni obrazac poslati na referada@grad.unizg.hr, ili dostaviti na disketi/CDu u studentsku referadu. U slučaju da niti jedan obrazac ne možete ispuniti: Sažetak skinite na disk sa desnim klikom miša Save Target As, i spremite u folder Templates (C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates, ukoliko niste Administrator na tom računalu umjesto Administrator koristite svoje koriničko ime, npr. C:\Documents and Settings\Tomislav\Application Data\Microsoft\Templates). Spremljeni template se nalazi u Wordu pod General Templates. Ukoliko niste u mogućnosti ispuniti obrazac, kreirajte vlastiti dokument koji sadrži sva definirana polja iz primjera.
Sažetak molimo spremiti u .doc ('97-'03).