Upisi na Građevinskom fakultetu

Odaberite željeni studij:

 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVO   (3 GODINE, 180 ECTS BODOVA)

 

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVO   (2 GODINE, 120 ECTS BODOVA)

 

 

Upis u više godine (semestre) studija, prijelaz s drugih visokih učilišta i ponovni upis

PREDDIPLOMSKI

DIPLOMSKI


UPISI U LJETNE SEMESTRE U AK. GODINI...
Autor: Tomislav Peternel

OBAVIJEST O UPISU

Predmeta ljetnog semestra u akademskoj godini 2018./2019.

Upisi počinju 11. veljače 2019. u 9:00 h u studentskoj referadi (soba br: 50) i traju do 21. veljače 2019.

Način upisa:

  1. Student se upisuje preko ISVU-a (studomat ili osobno računalo).

STUDENTI 1. GODINE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA (brucoši) NA UPIS TREBAJU DOĆI 11. i 12. VELJAČE 2019. OD 9 DO 14 H.

  1. Nakon obavljenog upisa preko ISVU-a, studenti, radi testiranja semestra i potvrde upisa, donose indeks i potvrdu o izvršenoj uplati u iznosu od 100,00 kn u (troškovi upisa) u studentsku referadu.
  1. Studenti koji plaćaju drugu ratu školarine pri upisu moraju priložiti i potvrdu o izvršenoj uplati.
  1. Studenti preddiplomskog studija koji upisuju VI. Semestar, a ispunjavaju uvjete za upis završnog ispita predaju i popunjeni OBRAZAC 1 – Prijava za polaganje završnog ispita.

OBRAZAC 1 možete skinuti na:

http://www.grad.unizg.hr/_download/repository/O1_Prijava_za_polaganje_zavrsnog_ispita_2013.pdf

  1. Studenti diplomskog studija koji upisuju IV. Semestar, a ispunjavaju uvjete upisa diplomskog rada predaju i popunjeni OBRAZAC 1 – Prijava za polaganje diplomskog rada

OBRAZAC 1 možete skinuti na:

http://www.grad.unizg.hr/_download/repository/O1_Prijava_za_polaganje_diplomskog_ispita_2013.pdf

Troškovi iz točaka 2. i 3. ove obavijesti uplaćuju se na IBAN Građevinskog fakulteta, broj: HR02 2360000 1101219412

KOD PLAĆANJA ŠKOLARINA ZA PREDDIPLOMSKI STUDIJ POZIV NA BROJ JE – JMBAG-10, A ZA DIPLOMSKI STUDIJ – JMBAG-20.

ZA PLAĆANJE TROŠKOVA UPISA U POZIV NA BROJ TREBA UPISATI SAMO JMBAG STUDENTA.

Mole se studenti da prije upisa predmeta ljetnog semestra provjere jesu li im u indeksu i u ISVU upisane sve ocjene i potpisi profesora zbog programske povezanosti. Tko nema sve uneseno neće moći obaviti upis.

Popis obavijesti