Studiji

Preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji

Saznaj više

Obrazovanje

Stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Saznaj više

Međunarodna Suradnja

Saznaj više

Referada

Studentska referada, obavijesti o upisima

Saznaj više
Interaktivno predavanje: „Što? ......
Autor: Tomislav Peternel

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

pozivamo Vas na interaktivno predavanje „Što? ... Učenje u akademskom kontekstu“.

Predavanjem će se obuhvatiti psihološki, socijalni i biološki temelji učenja, pamćenja i korištenja znanja. Složeni će teorijski koncepti biti objašnjeni i preoblikovani u razumljivu i primjenjivu formu.

Autor: Urednik Građevinskog fakulteta
Službena e-mail adresa za studente
U komunikaciji s nastavnicima i zaposlenicima , studenti su dužni koristiti službenu e-mail adresu Građevinskog fakulteta koja im je dodijeljena prilikom upisa u prvu godinu studija ( *@student.grad.hr ). Poruke poslane s a nonimnih e-mail adresa bit će zanemarene.