08/07/2022

GRASP| Stručna praksa - radionica

Iako Građevinski fakultet i danas provodi određene aktivnosti vezane uz stručnu praksu želja nam je praktična znanja studenata dići na višu razinu i osigurati studentima praktična znanja i vještine u skladu sa zahtjevima tržišta rada. Zbog toga je studentima preddiplomskog i diplomskog studija u sklopu projekta GRASP – Stručna praksa na Građevinskom fakultetu omogućeno obavljanje stručne prakse u trajanju od 20 radnih dana kod poslodavaca diljem Republike Hrvatske.

Sve informacije o procesu prijave i provedbi stručne prakse moći ćete saznati na prezentaciji koja će se održati  u srijedu 13. srpnja 2022. s početkom u 18 sati.

Prezentacija će se održati u platformi Microsoft Teams, a pozivnicu za pristup sastanku dobit ćete na službenu e-mail adresu.

Popis obavijesti