Projekti - BICRO

Projekti BICRO - Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske

BICRO PoC: UNIS - Uređaj za nerazorno ispitivanje sidara
Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Danijela Jurić Kaćunić
Trajanje projekta: 1.12.2012. - 1.12.2013.