Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Gostovanje prof. Matjaža Skrinara sa Sveučilišta u Mariboru

Na našem Fakultetu, odnosno na Zavodu za tehničku mehaniku, od 10. svibnja do 09. lipnja 2017. boravio je izv. prof. dr. sc. Matjaž Skrinar sa Fakulteta za građevinarstvo, prometno inženjerstvo i arhitekturu Sveučilišta u Mariboru.

Izv. prof. dr. sc. Skrinar detaljno se upoznao s radom našeg Laboratorija za ispitivanje konstrukcija radi moguće znanstvene suradnje i potencijalnog korištenja opreme od strane njegove Katedre koja se bavi ispitivanjima i eksperimentalnim metodama. Drugi vid njegovog posjeta posvećen je proučavanju pedagoške djelatnosti i studijskog programa našeg fakulteta.  Osim toga, kao voditelj katedre za građevnu mehaniku analizirao je sadržaje srodnih predmeta na našem fakultetu s naglaskom na Tehničku mehaniku.

Također, izv. prof. dr. sc. Skrinar tijekom boravka na našem fakultetu održao je sljedeća predavanja:

  • 10. svibnja 2017. - 1 sat predavanja  iz predmeta Otpornost materijala 2 na preddiplomskom studiju,

  • 19. svibnja 2017. - 2 sata predavanja iz predmeta Metoda konačnih elemenata na diplomskom studiju

  • 25. svibnja 2017. - 2 sata stručnog predavanja pod naslovom ''Primjeri mjerenja i primjene vlastitih frekvencija'',

  • 01. lipnja 2017. - 2 sata predavanja iz predmeta Građevna statika 1 na preddiplomskom studiju.

Kratki životopis prof. Skrinara

Matjaž Skrinar rođen je 17. siječnja 1964. godine u Mariboru. Nakon što je diplomirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mariboru 1989. godine, upisao je magistarski studij na istoj instituciji i nakon tri godine nastavio studij na doktoratu.

U razdoblju od svibnja do srpnja 1993. boravio je u Dipartimento di Strutture - Universita  della Calabria, Cosenza (Italija) u sklopu projekta TEMPUS. U razdoblju od veljače do studenog 1994. dobio je stipendiju na Universita Degli Studi di Trieste (Italija).

Doktorski studij završio je u 1999. godine. Autor je većeg broja pedagoških i znanstvenih radova u međunarodnim časopisima te je u nekoliko navrata predsjedao sekcijama na međunarodnim konferencijama.

Od 2003. godine zaposlen je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mariboru kao izvanredni profesor za konstrukcijsku mehaniku i analizu mehaničkih sustava. Od 2011. godine je i predstojnik Katedre za konstrukcijsku mehaniku.

Gostovanje dr. sc. Tomaša Mandičaka s Tehničkog fakulteta u Košicama

Od 1. do 5. svibnja 2017., u sklopu Erasmus programa akademske mobilnosti, na Građevinskom je fakultetu boravio dr. sc. Tomaš Mandičak s Tehničkog fakulteta u Košicama.

Održao je tri predavanja:

  1. Impact of exploitation of ICT on management of construction companies and organizations
  2. Exploitation of ICT on Slovak construction organization
  3. Impact of ICT on cost reducing in construction project management

Također je prezentirao mogućnosti studiranja na Tehničkom sveučilištu i Građevinskom fakultetu u Košicama.