Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Hrvatska u EU
Višegodišnji europski financijski okvir
Sa sredstvima iz europskog višegodišnjeg financijskog okvira (proračuna) države članice EU provode zajedničke  europske politike (kohezijska politika, poljoprivredna politika, ribarstvena politika, politike vezano uz:  kulturu, istraživanje, obrazovanje, zapošljavanje, socijalne politike uključujući  borbu protiv siromaštva te zdravstvenu skrb i  dr.).
Višegodišnji financijski okvir (VFO) utvrđuje se za razdoblje od najmanje pet godina te se donosi trilateralnim dijalogom između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije. Od 1988. do danas (2021.) utvrđeno je šest  VFO, i to za razdoblje 1988.-1992. (pet godina), za 1993.-1999. (sedam godina), za 2000.-2006. (sedam godina), za 2007. -2013. (sedam godina), za 2014.-2020. (sedam godina) i konačno za razdoblje 2021.-2027.  (sedam godina).
 
Višegodišnji europski financijski okvir za razdoblje  2021.–2027.
2. svibnja 2018. objavljena je Komunikacija Europske komisije Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani – Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/ALL/?uri=COM:2018:321:FIN) i prateći prijedlozi zakonodavnih akata, u kojima je Komisija predstavila:  Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije, Europskom vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija novi proračun EU-a za razdoblje od 2021. do 2027. godine.
Zbog izbijanja krize prouzročene bolešću COVID-19, Komisija je 27. i 28. svibnja 2020. objavila izmijenjene prijedloge za VFO 2021.-2027. te je uvela  dodatni financijski  instrument za oporavak nazvan  Europa za sljedeće generacije (Next Generation EU, NGEU).   
17. i 21. srpnja 2020., čelnici i čelnice EU-a postigli su dogovor o VFO  za razdoblje 2021. – 2027. (u vrijednosti od 1074,3 milijarde EUR)  i o planu oporavka NGEU u  iznosu od 750 milijardi EUR za rad na oporavku kako bi se EU-u pomoglo u rješavanju krize uzrokovane pandemijom, a  čime je osiguran dosad najveći iznos sredstava od 1,8 bilijuna EUR. Više informacija  dostupno je na službenim stranicama Vijeća Europske unije i Europskog vijeća: https://www.consilium.europa.eu/hr/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/ .
 
Sredstva izdvojena za Republiku Hrvatsku
Iz višegodišnjeg  financijskog  okvira  2021.-2027.  i plana oporavka (NGEU) za Republiku Hrvatsku je izdvojeno cca 22 milijarde EUR. Više informacija dostupno je na službenim stranicama Vlade RH: https://vlada.gov.hr/vijesti/hrvatskoj-na-raspolaganju-22-milijarde-eura-europskih-sredstava-kao-snazna-i-dodatna-poluga-za-gospodarski-razvoj/30041 .

Arhiva tekstova