Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Kohezijska politika EU u odnosu na Republiku Hrvatsku

Republici Hrvatskoj su na raspolaganju  instrumenti financiranja  unutar cilja Konvergencija i cilja Europska teritorijalna suradnja odnosno Kohezijski fond, Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond.


EU financijska perspektiva 2014 - 2020

Osnovni okvir za strateško usmjeravanje instrumenata kohezijske politike u novoj financijskoj perspektivi EU od 2014-2020 je Partnerski sporazum (PS) i operativni programi (OP).

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. kolovoza 2013. donijela Odluku o operativnim programima i o tijelima zaduženima za njihovu pripremu s obzirom na financijsku perspektivu EU 2014-2020.

Za financijsku perspektivu EU 2014-2020 u Republici Hrvatskoj utvrđeni su sljedeći operativni programi:

1. Operativni program iz područja konkurentnosti i kohezije,

2. Operativni program iz područja učinkovitih ljudskih resursa i

3. Operativni program iz područja tehničke pomoći

Za pripremu Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije i Operativnog programa iz područja tehničke pomoći zaduženo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Za pripremu Operativnog programa iz područja učinkovitih ljudskih resursa zaduženo je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

Za organizaciju i koordinaciju procesa pripreme operativnih programa za financijsku perspektivu EU 2014-2020 zaduženo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Područja koja se mogu financirati iz europskih fondova u financijskoj perspektivi EU 2014-2020 podijeljena su u 11 tematskih ciljeva i svaki od spomenutih ciljeva ima svoja prioritetna područja.


EU financijska perspektiva od 1. srpnja do 31. prosinca 2013.

„Nacionalni strateški referentni okvir 2013.“ odobrila je Europska komisija 26. kolovoza 2013. Ukupna financijska omotnica iz kohezijskog fonda i strukturnih fondova za RH u financijskoj perspektivi EU 2007.-2013. odnosno u razdoblju od 1.srpnja do 31. prosinca 2013. iznosila je 449,4 milijuna eura.

Od ukupno 449,4 milijuna eura u svrhu cilja Konvergencija odobreno je 438,2 milijuna eura, i to za:

OP Promet -120 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

OP Okoliš - 149,8 milijuna eura iz Kohezijskog fonda (KF).

OP Regionalna konkurentnost - 108,4 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

OP Razvoj ljudskih potencijala - 60 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda (ESF)

Detaljnije informacije o raspodjeli 438,2 milijuna eura po europskim fondovima i po operativnim programima u 2013. možete pogledati u Nacionalnom strateškom referentnom okviru 2013, u poglavlju Financijski plan od 67. do 73. stranice.

U svrhu cilja Europske teritorijalne suradnje odobreno je 11,2 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).