Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Novosti i objave

10/07/2024

Upis u 1. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija Građevinarstvo – ljetni upisni rok

Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa u 1. godinu studija održat će se na privremenoj lokaciji Fakulteta PNC AGG FSB (zgrada Tekstilpromet) Ulica grada Gospića 1a, Zagreb (prizemlje) uživo, prvo se javljajući u sobu 1 radi provjere dokumentacije. Ako je dokumentacija za upis u redu pristupnik odlazi u sobu 2 radi upisa na Fakultet i nakon toga u sobu 3 radi dobivanja elektroničkog identiteta, sve prema rasporedu:

datum:

vrijeme (javljanje u sobu 1):

ostvareno mjesto na rang listi

18. srpnja 2024.

(četvrtak)

9,00 sati  

od 1 do 30

10,00 sati

od 31 do 60

12,00 sati

od 61 do 90

 

13,00 sati

od 91 do 120

 

datum:

vrijeme (javljanje u sobu 1):

ostvareno mjesto na rang listi

19. srpnja 2024.

(petak)

9,00 sati

od 121 do 150

10,00 sati

od 151 do 180

12,00 sati

od 181 do 210

 

13,00 sati

od 211 do 235

Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa temeljem rang liste za strane državljane i rang liste za posebnu kvotu za Hrvate izvan RH održati će se u četvrtak, 18. srpnja 2024. u 9,00 sati na gore naznačenoj lokaciji.

Pristupnike koji nisu u mogućnosti osobno pristupiti upisu upisati može neka druga osoba isključivo uz posjedovanje punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.  

Pristupnik koji ne dođe na upis u zakazano vrijeme gubi pravo upisa u ljetnom upisnom roku.

Na upis je potrebno donijeti popunjenu sljedeću dokumentaciju (dokumentacija pod rednim brojem od 1. do 3. otvara se klikom na poveznicu):

1. Ugovor (dva primjerka ugovora)

2. Privola za obradu osobnih podataka

3. Obrazac za upis izbornih kolegija

4. Jedna slika format 30x35 mm (na poleđini slike obavezno napisati svoje ime i prezime).

5. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 46,45 EUR uplaćene na IBAN Fakulteta HR0223600001101219412, poziv na broj: OIB, model: 00, uz naznaku: troškovi upisa.  

6. Potvrda o uplati  troškova školarine (za studente koji su iskoristili punu subvenciju školarine i strane državljane) - iznos uplatiti na IBAN Fakulteta HR0223600001101219412 prema uputama u tablici:

PRISTUPNICI KOJI SU ISKORISTILI PUNU SUBVENCIJU ŠKOLARINE ZA PRVU GODINU STUDIJA

Iznos: 1114.87 EUR             

poziv na broj: OIB pristupnika

model: 00

opis: ŠKOLARINA

 

PRISTUPNICI STRANI DRŽAVLJANI

Iznos: 3344.61 EUR       

poziv na broj: OIB pristupnika

model: 00

opis: ŠKOLARINA

 

7. Ukoliko je pristupnik već studirao na visokom učilištu ispisnicu sa visokog učilišta

8. Presliku putne isprave ovjerenu kod javnog bilježnika (strani državljani). 

9. Pristupnici koji su srednju školu završili izvan RH potvrdu o priznavanju inozemne kvalifikacije  (ili dokaz o pokretanu postupka priznavanja inozemne kvalifikacije) i presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi (završna svjedodžba).

Fakultet provodi upise u ljetnom upisnom roku bez spuštanja crte na rang listi. 

O možebitnim nepopunjenim mjestima nakon provedenog ljetnog upisnog roka Fakultet će u NISpVU sustavu izvijestiti o provođenju jesenskog roka.

Popis obavijesti