Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 1531 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Ante Ljubičić Proračun betonskog tornja vjetroturbine Ana Mandić Ivanković 22.11.2018.
Jakov Perišić Numerička analiza toplinskih mostova Bojan Milovanović 22.11.2018.
Klaudija Jurišić Eksperimentalna analiza utjecaja strojnog dodavanja vlakana na žilavost puta Marijan Skazlić 22.11.2018.
Anđela Kovačević Proračun čelične servisne hale na požar Davor Skejić 22.11.2018.
Anita Mihaljević Korozija pocinčanog čelika u betonu - laboratorijska i terenska mjerenja Marijana Serdar 22.11.2018.
Dominik Perić Usporedba izrada plana korištenjem BIM tehnologije tradicionalnim pristupom Ivana Burcar Dunović 22.11.2018.
Pavao Dürrigl Model za brzu procjenu trajanja i generiranje plana izvođenja projekata odvodnje Ivana Burcar Dunović 22.11.2018.
Kristina Ivković Analiza ravnosti USS ZL Pula Tatjana Rukavina 22.11.2018.
Miroslav Kačavenda Projekt drvene konstrukcije crkve korištenjem LLD-a Vlatka Rajčić 22.11.2018.
Karlo Kašnik Razvoj požara u građevinama kompleksne geometrije: primjer sportske dvorane Marija Jelčić Rukavina 22.11.2018.
Ivan Malenica Proračun otpornosti postojeće armiranobetonske zgrade na djelovanje potresa Mario Uroš 22.11.2018.
Mirjana Marković Utjecaj koeficjenta orjentacije vlakana na deformacijsko očvršćavanje betona Marijan Skazlić 22.11.2018.
Božen Mušterić Procjena nosivosti i uporabljivosti zgrade bolnice prema važećim HRN normama Marta Šavor Novak 22.11.2018.
Mihaela Obšivač Evakuacija u putničkim terminalima zračnih luka Marija Jelčić Rukavina 22.11.2018.
Anđela Anić-Božić Mehanička, trajnosna i deformacijska svojstva betona na bazi kalcij-sulfoaluminatnog cementa Marijana Serdar 22.11.2018.
Denis Bolić Troškovno optimalna obnova do zgrade gotovo nulte energije Bojan Milovanović 22.11.2018.
Luka Đuričković Čelična i spregnuta konstrukcija robne kuće Ivica Džeba 22.11.2018.
Juraj Galić Projekt konstrukcije aluminijske montažne hale na otoku Braču Davor Skejić 22.11.2018.
Petar Todorić Ojačanje zidane konstrukcije na potresna djelovanja Ana Baričević 22.11.2018.
Livija Šperanda Optimizacija građevnih dijelova za gradnju ZG0E Bojan Milovanović 22.11.2018.