Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 1364 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Abraham Šimović Koncept upravljanja projektom hotela Maraske u Zadru Mladen Radujković 21.09.2017.
Ada Hero Oblikovanje i preliminarni proračun konstrukcije nogomentnog stadiona HNK Rijeka na Kantridi Damir Lazarević 24.09.2015.
Adem Šećerkadić utjecaj klimatskih uvjeta i orjentacije zgrade na potrebnu energiju za grijanje Ivana Banjad Pečur 24.09.2015.
Adriano Drpić Rezultati normiranja vremena u građevinarstvu Maja-Marija Nahod 22.09.2016.
Adrijano Miloš Primjena BIM-a u planiranju građenja Mladen Radujković 25.09.2015.
Alan Miklaužić Idejno rješenje tramvajske pruge na dionici: Ulica grada Vukovara - Kampus Borongaj - Ulica Dragutina Mandla Stjepan Lakušić 25.09.2014.
Aleks Ravnić Čelična i spregnuta konstrukcija javne garaže Ivica Džeba 24.11.2016.
Aleksandar Kovaček Predgotovljeni prednapeti nadvožnjak Ana Mandić Ivanković 11.02.2016.
Aleksandra Babić Numerička analiza utjecaja vjetra na izmjenu mora u marinama Jadrana Goran Lončar 02.07.2015.
Alen Kamberović Idejni projekt sanacije korita rijeke Save u Slavonskom Šamcu Neven Kuspilić 25.10.2012.
Aljoša Nikolić Idejni projekt vodovoda i sanitarne odvodnje naselja Rovanjska Živko Vuković 14.02.2013.
Amalija Maruna Istražni radovi i analiza potresne oštetljivosti Domagoj Damjanović 22.09.2016.
Amir Voloder Projekt konstrukcije stambene zgrade sustava povezanih zidova i okvira u Rijeci Goran Puž 21.09.2017.
Ana Čudina Idejno rješenje cestovne obilaznice grada Pirovca Ivica Stančerić 24.09.2015.
Ana Kuzmanić Statički i dinamički proračun stambeno - poslovne zgrade Damir Lazarević 26.09.2013.
Ana Pekarik Studija utjecaja na okoliš u postupku projektiranja hidrotehničkih sustava Eva Ocvirk 24.09.2015.
Ana Franjić Ugovorni odnosi i način provedbe stručnog nadzora na projektu SEECEL Ivica Završki 25.09.2015.
Ana Šitum Čelična i spregnuta konstrukcija višekatne zgrade Ivica Džeba 03.12.2015.
Ana Sokačić Primjena infracrvene termografije u nerazornom ispitivanju betonskih konstrukcija Dunja Mikulić 02.07.2010.
Ana Dodoja Proizvodnja, ugradnja i ponašanje čeličnih pragova u kolosijeku Stjepan Lakušić 04.07.2013.