Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 45 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Ivan Piasevoli Propusni beton Ivana Banjad Pečur 08.07.2021.
Martin Vukadin Dekorativni beton Ivana Banjad Pečur 18.02.2021.
Kruno Živković Tehnologija 3D printanja betona Ivana Banjad Pečur 24.09.2020.
Lucija Ricov Sastav betona za 3D printanje Ivana Banjad Pečur 24.09.2020.
Antun Benedeković Fasade od betona visokih uporabnih svojstava Ivana Banjad Pečur 21.11.2019.
Marcel Grivičić Propusni betoni u kontinentalnim uvjetima Ivana Banjad Pečur 21.11.2019.
Luka Andričević Korozija betona uzrokovana kemijskom agresivnošću od silaže Ivana Banjad Pečur 21.11.2019.
Ana-Marija Boić Utjecaj svojstava cementa na svojstva betona Ivana Banjad Pečur 21.11.2019.
Nika Rakas Troškovno-optimalna analiza mjera energetske obnove obiteljske kuće u klimi kontinentalne Hrvatske Ivana Banjad Pečur 20.09.2018.
Ivan Čolić Kvantifikacija osnovnih parametara toplinske mase ventilirane teške ovojnice zgrade Ivana Banjad Pečur 20.09.2018.
Petra Dobranić Svojstva betona izrađenog s bijelim cementom i pigmentima Ivana Banjad Pečur 20.09.2018.
Sanja Kupsjak Svojstva toplinsko-izolacijskih materijala nakon izlaganja visokim temperaturama Ivana Banjad Pečur 05.07.2018.
Marin Madunić Utjecaj pripreme laganog agregata na svojstva laganog betona Ivana Banjad Pečur 22.02.2018.
Paula Topić Utjecaj promjene higrotermalnih parametara materijala numeričkog modela na transport topline i vlage u vremenu Ivana Banjad Pečur 21.09.2017.
Marko Fučkar Vizualni pregled i istražni radovi na armiranobetonskoj konstrukciji Doma invalidnih osoba Ivana Banjad Pečur 29.06.2017.
Ivan Budimir Ispitivanje svojstava AB konstruktivnih elemenata pomoću metode IMPACT ECHO Ivana Banjad Pečur 29.06.2017.
Monika Jezidžić Modeliranje evakuacije kao koristan alat za planiranje eikasne zaštite od požara u građevini: primjer plesne dvorane Ivana Banjad Pečur 23.02.2017.
Sara Buljat Usporedba načina gradnje gotovo nula energetskih stambenih zgrada Ivana Banjad Pečur 22.09.2016.
Petra Ružić Uloga recikliranih plimernih vlakana iz otpadnih guma u betonu izloženom visokim temperaturama Ivana Banjad Pečur 22.09.2016.
Antonio Jambrač Energetska obnova do zgrade gotovo nulte energije Ivana Banjad Pečur 30.06.2016.